Documents de l’escola

L’escola ja ha publicat el Dossier d’inici de curs i també el Pla d’Organització de Centre on apareixen informacions rellevants per aquest curs 2020-2021. Us recomanem que us el llegiu.

El Pla Organitzatiu de Centre és un document viu, és a dir que és un document que és variable segons les noves mesures del Departament de Sanitat o d’Educació. I que tota la comunitat educativa ens haurem d’anar adaptant i familiaritzant amb els canvis per aconseguir una bona harmonia a l’escola.

En aquest enllaç podeu trobar molts documents importants de l’escola.

I en aquest altre enllaç els Dossiers d’inici de curs 2020-2021.

A la web de l’escola ho podeu trobar a: