Associar-se

Quan decideixes ser família sòcia de l’AFA de l’escola Ferran Sunyer fas possible que els pares, les mares o les persones tutores legals  puguem participar activament de la vida de l’escola. És un compromís familiar i ciutadà al servei dels nostres fills i filles, de l’escola i de la societat del futur. També col·labores econòmicament en tots els projectes i les activitats i fas possible una escola més viva, més activa i més completa.

quota

Una quota familiar
Una quota de 30 EUROS/l’any
Una quota domiciliada

Totes les famílies sòcies de l’AFA!!

Inscriure’s és senzill:

Pots inscriure’t en aquest formulari online.

O omplir el següent formulari (descarregar el full i enviar-lo online o deixar-lo imprès a la bústia del           c/Viladomat).

A què destinem els recursos?

Els recursos econòmics de què disposa l’AFA són, principalment, les quotes de les famílies associades. Ens serveixen per a fer possible, millorar i complementar els recursos humans i materials que pugui necessitar l’escola.

Amb aquests diners…