Associar-se

Quan decideixes ser família sòcia de l’AFA de l’escola Ferran Sunyer fas possible que els pares, mares o persones tutores legals  puguem participar activament de la vida de l’escola. És un compromís familiar i ciutadà al servei dels nostres fills i filles, de l’escola i de la societat del futur. També col·labores econòmicament en tots els projectes i activitats i fas possible una escola més viva, més activa i més completa.

quota

Una quota familiar
Una quota de 30 EUROS/l’any
Una quota domiciliada

Ho hem fet fàcil, ho hem fet econòmic, l’hem rebaixat.
Totes les famílies sòcies de l’AFA!!

Inscriure’s és senzill:

Obtenir la sol·licitud, posar les dades i lliurar-nos-la (a la bústia de l’AFA del carrer Viladomat).

Aquí us podeu descarregar el formularis de la sol·licitud:

A què destinem els recursos?

Els recursos econòmics de què disposa l’AFA són, principalment, les quotes de les famílies associades. Ens serveixen per a fer possible, millorar i complementar els recursos humans i materials que pugui necessitar l’escola.

Amb aquests diners…

·  col·laborem amb el fons social de l’escola (destinat a necessitats puntuals dels infants de l’escola per sortides, colònies, material… )

·  financem el regal de Reis de cada una de les classes (joguines, llibres, material …)

·  editem  l’Infoferranet (la revista de l’escola)

·  fem possible la realització d’activitats culturals i festes per cohesionar la comunitat educativa

·  organitzem les xerrades destinades a tota la comunitat sobre temes que giren al voltant de l’acompanyament als nostres fills/a les nostres filles, sobre educació emocional…

·  col·laborem econòmicament en la despesa de l’orla dels alumnes de sisè 

·  col·laborem econòmicament en la festa de comiat dels alumnes de sisè 

·  aportem llibres a la biblioteca de l’escola

·  financem les accions de comunicació (notes informatives, cartells, web…)

·  organitzem i financem acollides per xerrades i reunions de l’escola, com la de l’inici de curs 

·  mantenim i ampliem el nostre bestiari festiu (patxoca, cucafera i altres elements de la cercavila)

Quants més serem, més coses podrem fer… Pensa en l’escola!