Dates d’inscripció, documentació, etc.

DOCUMENTACIÓ IMPORTANT

Per associar-vos a l’AMPA de l’escola Ferran Sunyer

Full-inscripció-AMPA-2019-2020

Per avisar que no assistireu a l’activitat extraescolar (també podeu trobar còpies a la consergeria)

Avís de no assistència a l’activitat

Per a autoritzar per el vostre fill/ la vostra filla marxi sol/sola (també podeu trobar còpies a consergeria)

Autorització marxar sol – Ferran Sunyer

DATES A TENIR EN COMPTE DURANT EL MES DE JUNY DE 2019

1-Del Del 10 al 16 de juny es podran fer les inscripcions a les activitats les organitzades per l’Associació Esportiva Eixample. S’hauran de fer on line a www.ae-eixample.cat Cal seguir les indicacions que trobareu al web.

2-Per a les activitats extraescolars organitzades per l’AMPA de l’escola Ferran Sunyer, les inscripcions seran:

  • ONLINE/ VIA EMAIL – Inscripcions Juny: del 8 al 19
  • PRESENCIALMENT – Inscripcions Juny: NOMÉS dia 11 de 15: 30 a 17: 45

Caldrà enviar  els documents degudament complimentats tal com s’indica aquí i el comprovant del pagament per correu electrònic a extraescolars@ampaferransunyer.info

DATES A TENIR EN COMPTE A PARTIR DE SETEMBRE DE 2019, I MÉS…

Inici del servei d’acollida: dijous 12 de setembre.

Nou període d’inscripcions a les activitats extraescolars 2019-20:

1-Activitats organitzades per l’AMPA : Únicament ONLINE/ VIA EMAIL – Inscripcions Setembre del 3 al 11

2-Activitats organitzades per l’Associació Esportiva Eixample

Del 2 al 15 de setembre es podran fer les inscripcions online (www.ae-eixample.cat ) per alumnes de P3 de l’Escola Ferran Sunyer i inscripcions de places vacants sense preferència. En cas que els inscrits en una activitat sigui superior al nombre de places que s’ofereixen, es prioritzaran primer, els alumnes de P3 de l’Escola Ferran Sunyer i segon la resta d’inscrits (prioritzaran els alumnes de l’escola). En cas necessari, les places s’adjudicaran per sorteig informant els dies 16 i 17 de setembre. Només trucarem a les famílies afectades pel sorteig.

A partir del 18 de setembre, inscripcions de places vacants, pagament en efectiu. Horari: de dilluns a dijous, de 16.45 a 18.30 hores. Podeu demanar la fitxa d’inscripció a la coordinadora o descarregar-la del web de l’AEE.

Requisits:

Fitxa d’inscripció degudament complimentada 20,00 € (1r pagament) en efectiu (independentment del nombre d’activitats). Excepte acollida
Fotocòpia amb dades bancàries per a domiciliació (2n, 3r i 4t pagament) Estar al corrent de pagament del curs 17-18 i anteriors

Act. amb competició:

Assegurança CEEB (domiciliat amb el 2n pagament).
La quota variarà en funció de l’edat del participant.
Fotocòpia CatSalut (el dia de la inscripció)

 

Reunió informativa per a les famílies sobre les activitats extraescolars: dimecres, 18 de setembre, a les 17:30 h al menjador de l’escola (1a planta). Hi haurà servei d’acollida gratuït per a l’alumnat mentre duri la reunió.

Data d’inici de les activitats extraescolars 2019-20: a partir del dimarts 1 d’octubre.

Les activitats s’organitzen seguint el calendari escolar.

Les activitats extraescolars quedaran suspeses els dies festius de lliure disposició de l’escola.

Sol·licitud de subvencions per a infants i adolescents de 6 a 17anys (nascuts del 2001 al 2013) per a la pràctica esportiva fora d’horari escolar, demaneu informació a partir del 12 de setembre al vostre coordinador, adreceu-vos a contacta@ae-eixample.cat o truqueu al 934 234 350.