Dates d’inscripció, documentació, etc.

DOCUMENTACIÓ IMPORTANT

Per associar-vos a l’AMPA de l’escola Ferran Sunyer

full sol·licitud d alta com a families associades a AMPA 2017-18

Per avisar que no assistireu a l’activitat extraescolar (també podeu trobar còpies a la consergeria)

Avís de no assistència a l’activitat

Per a autoritzar per el vostre fill/ la vostra filla marxi sol/sola (també podeu trobar còpies a consergeria)

Autorització marxar sol – Ferran Sunyer

DATES A TENIR EN COMPTE DURANT EL MES DE JUNY DE 2017

El dilluns 12, dimarts 13 i dimecres 14 de juny de 2017 es podran fer les inscripcions a les activitats extraescolars organitzades per l’AMPA de l’escola Ferran Sunyer (de 16.30 a 17.30 h) i a les organitzades per l’Associació Esportiva Eixample (de 16.45 a 18.30 h). Us esperem a l’entrada de l’escola, pel carrer Viladomat.

Inscripció online www.ae-eixample.cat

Del 12 al 19 de juny, cal seguir les indicacions que trobareu al web.

Respecte a l’activitat extraescolar de Circ organitzada a Calabria 66; Recepció d’inscripcions fins el 21 de juny i del 11 al 22 de Setembre. Entregar el full d’inscripció al mostrador de l’espai veïnal de Calàbria 66, directament a l’Iris o bé, via mail: acromazk@gmail.com.

DATES A TENIR EN COMPTE A PARTIR DE SETEMBRE DE 2017, I MÉS…

Inici del servei d’acollida: dimarts 12 de setembre.

Nou període d’inscripcions a les activitats extraescolars 2017-18: dimecres 13 i dijous 14 de setembre, per a les activitats extraescolars organitzades per l’AMPA de l’escola Ferran Sunyer (de 16.45 a 17.45 h) i a les organitzades per l’Associació Esportiva Eixample (de 16.45 a 18.30 h) – només en aquelles activitats en que hi hagi places vacants després de les inscripcions del mes de juny-.

Respecte a l’activitat extraescolar de Circ organitzada a Calabria 66; Recepció d’inscripcions del 11 al 22 de Setembre. Entregar el full d’inscripció al mostrador de l’espai veïnal de Calàbria 66, directament a l’Iris o bé, via mail: acromazk@gmail.com.

Reunió informativa per a les famílies sobre les activitats extraescolars: dimecres, 20 de setembre, a les 17 h al menjador de l’escola (1a planta). Hi haurà servei d’acollida gratuït per a l’alumnat mentre duri la reunió.

Data d’inici de les activitats extraescolars 2017-18: a partir del dilluns 2 d’octubre.

Les activitats s’organitzen seguint el calendari escolar.

Les activitats extraescolars quedaran suspeses els dies festius de lliure disposició de l’escola.