Dates d’inscripció, documentació, etc.

DOCUMENTACIÓ IMPORTANT

Per associar-vos a l’AMPA de l’escola Ferran Sunyer

Full inscripció AMPA 2018-2019

Per avisar que no assistireu a l’activitat extraescolar (també podeu trobar còpies a la consergeria)

Avís de no assistència a l’activitat

Per a autoritzar per el vostre fill/ la vostra filla marxi sol/sola (també podeu trobar còpies a consergeria)

Autorització marxar sol – Ferran Sunyer

DATES A TENIR EN COMPTE DURANT EL MES DE JUNY DE 2018

Del 11 al 17 de juny es podran fer les inscripcions a les activitats les organitzades per l’Associació Esportiva Eixample.S’hauran de fer on line a www.ae-eixample.cat. Cal seguir les indicacions que trobareu al web.

Per a les activitats extraescolars organitzades per l’AMPA de l’escola Ferran Sunyer, les inscripcions seran online/ via email: De l´11 al 20 de juny. Caldrà enviar  els documents degudament complimentats i el comprovant del pagament per correu electrònic a extraescolars@ampaferransunyer.info

Les inscripcions de les activitats organitzades per Calàbria 66 es faran a l’espai veïnal a partir de dilluns 18 de juny de dilluns a divendres de 10 a 13h i de 17 a 20h.

DATES A TENIR EN COMPTE A PARTIR DE SETEMBRE DE 2018, I MÉS…

Inici del servei d’acollida: dimecres 12 de setembre.

Nou període d’inscripcions a les activitats extraescolars 2018-19:

Activitats organitzades per l’Associació Esportiva Eixample

Del 12 al 16 de setembre es podran fer les inscripcions online (www.ae-eixample.cat ) per alumnes de P3 de l’Escola Ferran Sunyer i inscripcions de places vacants sense preferència. En cas que els inscrits en una activitat sigui superior al nombre de places que s’ofereixen, es prioritzaran primer, els alumnes de P3 de l’Escola Ferran Sunyer i segon la resta d’inscrits (prioritzaran els alumnes de l’escola). En cas necessari, les places s’adjudicaran per sorteig informant els dies 17 i 18 de setembre. Només trucarem a les famílies afectades pel sorteig.

A partir del 19 de setembre, inscripcions de places vacants, pagament en efectiu. Horari: de dilluns a dijous, de 16.45 a 18.30 hores. Podeu demanar la fitxa d’inscripció a la coordinadora o descarregar-la del web de l’AEE.

Requisits:

Fitxa d’inscripció degudament complimentada 20,00 € (1r pagament) en efectiu (independentment del nombre d’activitats). Excepte acollida
Fotocòpia amb dades bancàries per a domiciliació (2n, 3r i 4t pagament) Estar al corrent de pagament del curs 17-18 i anteriors

Act. amb competició:

Assegurança CEEB (domiciliat amb el 2n pagament).
La quota variarà en funció de l’edat del participant.
Fotocòpia CatSalut (el dia de la inscripció)

Activitats extraescolars organitzades per l’AMPA

  • Inscripcions Setembre online/ via email: Del 12 al 18 de setembre. Caldrà enviar  els documents degudament complimentats i el comprovant del pagament per correu electrònic a extraescolars@ampaferransunyer.info

Reunió informativa per a les famílies sobre les activitats extraescolars: dimecres, 19 de setembre, a les 17 h al menjador de l’escola (1a planta). Hi haurà servei d’acollida gratuït per a l’alumnat mentre duri la reunió.

Data d’inici de les activitats extraescolars 2018-19: a partir del dilluns 1 d’octubre.

Les activitats s’organitzen seguint el calendari escolar.

Les activitats extraescolars quedaran suspeses els dies festius de lliure disposició de l’escola.