Acollida

Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, l’AMPA, a través de l’Associació Esportiva Eixample (AEE) posa a la vostra disposició un servei d’acollida matinal previ a l’inici de les classes, de 8 a 9 hores (de dilluns a divendres),  i un altre de tarda, un cop finalitzades les classes, de 16.30 a 17.45 h (de dilluns a dijous), durant tots els dies lectius.

Aquest servei està pensat per a les famílies on els pares/mares comencen a treballar molt d’hora al matí i necessiten que els nens i les nenes estiguin atesos mentre no comencen les classes, o bé quan aquestes ja han acabat, oferint un espai agradable i lúdic.

També està pensat per a les famílies que necessiten utilitzar aquest servei d’una manera esporàdica i puntual.

ATENCIÓ HI HA CANVIS!

(6 novembre) Us comuniquem l’obertura d’inscripcions per poder realitzar l’activitat d’acollida regular matinal o de tarda, fins que no es puguin realitzar les activitats extraescolars dins del marc normatiu emès pel departament de Salut de la Generalitat el 30 d’octubre.
Mentre estiguin vigents aquestes restriccions us oferim el servei d’acollida regular, tant en horari matinal com en l’opció de tarda, podent començar a partir del proper dilluns 9 de novembre.
Les famílies que estigueu interessades, heu d’omplir la inscripció adjunta amb l’ordre de domiciliació SEPA i retornar-ho a contacta@ae-eixample.cat, especificant els dies i horari que necessitareu.
El període d’inscripció és del divendres 6 novembre al diumenge 8 de novembre, i el cost és el mateix que hi ha durant el curs. Consulteu el programa de la vostra instal·lació.
 

(octubre 2020) Hi ha canvis en el servei d’acollida de l’escola de la tarda. Degut a la manca d’inscripcions en l’acollida de 16 a 16,30h, a partir d’aquest dilluns 19 d’octubre, el servei es veurà modificat.

Únicament es realitzarà acollida de 16 a 16,30 els DILLUNS I DIMECRES, quedant anul·lats els dimarts, dijous i divendres, doncs no hi ha inscripcions per aquests dies.

 

——————————————————————————————————

Com es fa l’inscripció?

S’haurà de fer on line a www.ae-eixample.cat Cal seguir les indicacions que trobareu al web.

La inscripció per a l’acollida caldrà formalitzar-se online a la web de l’Associació Esportiva Eixample (AEE) per correu electrònic.

1. Omplir el full d’inscripció
2. Especificar el/es dies i horari que s’utilitzarà el servei (molt important)
3. Enviar la fitxa d’inscripció per e-mail a contacta@ae-eixample.cat
4. Descarregar, omplir i lliurar la Declaració Responsable

Les inscripcions de l’acollida durant el mes de setembre caldrà formalitzar-se amb antelació obligatòriament online. Com a mínim amb 24 d’antelació via web. 
A partir d’octubre les inscripcions es faran directament a l’escola adreçant-se al coordinador/a o mitjançant el web.

En cas de fer ús de l’acollida puntual, a partir d’octubre, cal avisar per escrit en la mesura que sigui possible, al coordinador/a i a l’escola.

Com es fa el pagament?

El pagament de l’acollida puntual es farà directament a la coordinadora (Olga García).

 

Quin és l’horari?

El servei d’acollida matinal s’inicia a les 8 h, amb límit d’entrada fins les 8.50 h. Per la tarda, les sortides es faran únicament a les 17.45 h. La recollida més tard d’aquest horari implicarà haver d’abonar 1 h d’acollida extra; tanmateix arribar tard reiteradament implica la baixa de l’activitat. En cas de fer ús de l’acollida puntual de tarda, cal avisar per escrit, en la mesura que sigui possible, a la coordinadora i a l’escola.

Amb qui puc contactar? 

Persona de contacte de l’AEE per a més informació, modificació de dades, canvi o baixa: Olga García, dilluns o dijous, de 16.45 a 18.30 h (661 401 114), o bé directament a l’AEE 933 248 442 o contacta@ae-eixample.cat