Acollida / Estudi

Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, l’AMPA, a través de l’Associació Esportiva Eixample (AEE) posa a la vostra disposició un servei d’acollida matinal previ a l’inici de les classes, de 8 a 9 hores (de dilluns a divendres),  i un altre de tarda, un cop finalitzades les classes, de 16.30 a 17.45 h (de dilluns a dijous), durant tots els dies lectius.

Aquest servei està pensat per a les famílies on els pares/mares comencen a treballar molt d’hora al matí i necessiten que els nens i les nenes estiguin atesos mentre no comencen les classes, o bé quan aquestes ja han acabat, oferint un espai agradable i lúdic.

També està pensat per a les famílies que necessiten utilitzar aquest servei d’una manera esporàdica i puntual.

——————————————————————————————————

S’haurà de fer on line a www.ae-eixample.cat Cal seguir les indicacions que trobareu al web.

La inscripció per a l’acollida caldrà formalitzar-se online a la web de l’Associació Esportiva Eixample (AEE) per correu electrònic.


1. Omplir el full d’inscripció
2. Especificar el/es dies i horari que s’utilitzarà el servei (molt important)
3. Enviar la txa d’inscripció per e-mail a contacta@ae-eixample.cat
4. Descarregar, omplir i lliurar la Declaració Responsable

Les inscripcions de l’acollida durant el mes de setembre caldrà formalitzar-se amb antelació obligatòriament online.
A partir d’octubre les inscripcions es faran directament a l’escola adreçant-se al coordinador/a o mitjançant el web.

En cas de fer ús de l’acollida puntual, a partir d’octubre, cal avisar per escrit en la mesura que sigui possible, al coordinador/a i a l’escola.

El pagament de l’acollida puntual es farà directament a la coordinadora (Olga García).

El servei d’acollida matinal s’inicia a les 8 h, amb límit d’entrada fins les 8.50 h.

Per la tarda, les sortides es faran únicament a les 17.45 h. La recollida més tard d’aquest horari implicarà haver d’abonar 1 h d’acollida extra; tanmateix arribar tard reiteradament implica la baixa de l’activitat.

En cas de fer ús de l’acollida puntual de tarda, cal avisar per escrit, en la mesura que sigui possible, a la coordinadora i a l’escola.

Persona de contacte de l’AEE per a més informació, modificació de dades, canvi o baixa: Olga García, de dilluns a dijous, de 16.45 a 18.30 h (661 401 114), o bé directament a l’AEE 933 248 442 o contacta@ae-eixample.cat