Creus que la nova forma d'avaluar els nostres fills i filles és millor ara que abans?

 • Sí. Ara sé el nivel del meu fill/a en tots els àmbits de cada assignatura. Rebo més informació. (45%, 14 Vots)
 • No. Ara no es diferencia entre un suficient i un bé i ho trobo injust. (35%, 11 Vots)
 • Trobo que les dues maneres d'avaluar són adequades. (20%, 6 Vots)

Total Vots: 31

Start Date: 13/06/2019 @ 17:35
End Date: 01/07/2019 @ 20:38

Fan els nens i nenes massa activitats extraescolars?

 • Això depèn de cada nen o nena. (50%, 11 Vots)
 • Sí. És millor que tinguin temps per jugar i no s'estressin amb tantes activitats (27%, 6 Vots)
 • No. El temps de lleure és bo per fer esport o activitats lúdiques que els enriqueixen enormement. (23%, 5 Vots)

Total Vots: 22

Start Date: 07/03/2019 @ 21:35
End Date: 13/05/2019 @ 18:22

Pot ser perjudicial per als infants l'ús de pantalles digitals (mòbils, tauletes, ordinador...) en edats primerenques?

 • Tot depèn del control que en facin els pares i mares. La responsabilitat dels infants és sempre en mans dels adults. (80%, 44 Vots)
 • Sí, si de ben petits ja comencen a utilitzar-los hi ha risc que es converteixi en una addicció. (16%, 9 Vots)
 • No. El món digital ens ofereix un munt de possibilitats pedagògiques per als nostres fills i filles. (4%, 2 Vots)

Total Vots: 55

Start Date: 23/04/2018 @ 08:16
End Date: 04/09/2018 @ 17:52

Consideres que ha estat encertat treballar per projectes el nom de cada classe?

 • Sí. Amb aquesta metodologia els infants estudien d'una manera lúdica i els conceptes s'assimilen millor. (88%, 49 Vots)
 • Tant se val el mètode utilitzat. El que importa és que els alumnes assoleixin els coneixements. (11%, 6 Vots)
 • No. No crec en la metodologia per projectes. No tots els alumnes hi participen de la mateixa manera i, per tant, pot ser que la informació no arribi a tothom. (1%, 1 Vots)

Total Vots: 56

Start Date: 30/01/2017 @ 22:14
End Date: 23/04/2018 @ 08:22

És efectiu castigar per redreçar conductes?

 • Un càstig puntual pot prevenir futurs comportaments negatius. (47%, 29 Vots)
 • No. És millor utilitzar mètodes de reforç positiu per fomentar bones conductes. (42%, 26 Vots)
 • Sí. D'aquesta manera la canalla veu que les males conductes tenen conseqüències. (11%, 7 Vots)

Total Vots: 62

Start Date: 27/05/2016 @ 22:20
End Date: 11/02/2019 @ 21:52

 Page 1 of 5  1  2  3  4  5  » 

Deixa un comentari