Delegats/des

 

Els delegats/des són pares o mares voluntaris que exerceixen la funció de pont entre l’escola i l’ampa i els pares i mares del seu grup. Hi ha la possibilitat de comptar amb al figura del co-delegat, amb qui compartir les funcions assignades.

Us facilitem el manual de la delegada de curs on consta tota la informació referent a les funcions, assambles,… Consulteu-lo!

  • DELEGATS/DES CURS 2018-19
CURS NOM
P3A Marcel.la Soldevila
P3B Nadia El-Yousseph
P3C Jose Ortega
P3Cs Lara Barriuso
P4A Neus Mascarell
P4As Deborah de Feber
P4B Maribel Vila
P4Bs Penélope García
P5A Amparo Calvet
P5As Olga Torre
P5B Suzanne Teesdale
P5Bs Anna Tarrés
1erA Eva Mateo
1erAs Anna Maicas
1erB Encarna ramos
1erBs Joan-Andreu Roselló
2nA Elena Molina
2nAs Gemma Sobrino
2nB Deborah de Feber
2nBs Sofia Ysasi
3erA Suzanne Teesdale
3erB Montse Flamarich
3erBs Josefina Palobart
4rtA Alicia Pérez
4rtAs Paola Vargas
4rtB Penélope García
4rtBs Laura García
5eA Rocío Vilaró
5eA Anna Tarrés
5eB Judith Angles
5eB Chema Méndez
5eC Henar Uguina
5eCs Eliza Doina
6eA Loida Sánchez
6eA Sacra Comorera
6eB Rosana Rodriguez
6eB Olga Pardo

 

ASSEMBLEA DE DELEGATS/DES DE CURS

Aquest òrgan de participació està format per:

 

.- Representants de les famílies de cada grup-classe (delegat/a, o subdelegat/a, cas que el primer/a no pugui assistir-hi)

 

.- Representant de l’AMPA

 

.- Representant de l’escola: membre de l’equip directiu

 

Més informació: manual de la delegada de curs

 

  •  CALENDARI ASSEMBLEES DELEGATS/DES

 

Es faran dues reunions ordinàries per trimestre,  els divendres de 15:00 a 16:30. Anirem penjant el calendari i les actes de les reunions.

 Calendari  de reunions curs 2018-2019:

1er trimestre
26 Octubre 2018- ACTA 26oct2018
23 novembre 2018- ACTA 23NOV2018
2on trimestre
 25 gener 2019- ACTA 25 gener 2019
15 març 2019-ACTA 15 de març 2019
3er trimestre
26 abril 2019- ACTA 26 d’abril 2019