Delegats/des

 

Els delegats/des són pares o mares voluntaris que exerceixen la funció de pont entre l’escola i l’ampa i els pares i mares del seu grup. Hi ha la possibilitat de comptar amb al figura del co-delegat, amb qui compartir les funcions assignades.

Us facilitem  El manual de la delegada de curs on consta tota la informació referent a les funcions, assambles,… Consulteu-lo!

 

 

  • DELEGATS/DES CURS 2017-18
CURS NOM
P3A Silvana
P3As Deborah de Feber
P3B Maribel Vila
P3Bs Conchita
P3Bs Penélope García
P4A Amparo Calvet
P4As Olga Torre
P4B Suzanne Teesdale
P4Bs Anna Tarrés
P5A Anouk de Wit
P5As Encarna Ramos
P5B Montse Flores
P5Bs Mireia Padilla
1erA Chirin
1erA Nabila
1erB Deborah de Feber
1erBs Sofia Ysasi
2nA Suzanne Teesdale
2nAs Mercè Olivares
2nB Montse Flamarich
2nBs Josefina Palobart
3rA Alicia Pérez Sanchez
3rAs Paola Vargas
3rB Penélope García
3rB Begoña Vinaixa
4rtA Rocío Vilaró Puy
4rtA Henar Uguina Moya
4rtB Laura Romero
4tBs Ada Yvars Bravo
4tC Anna Tarrés
4tCs Gemma Formentí
5eA Marta Puig
5eAs  
5eB Rosana Roma
5eB Olga Pardo
6èA Cesar Reyes Najera
6èAs Gemma Sobrino
6èB Montse Olmeda
6èBs  

 

ASSEMBLEA DE DELEGATS/DES DE CURS

Aquest òrgan de participació està format per:

 

.- Representants de les famílies de cada grup-classe (delegat/a, o subdelegat/a, cas que el primer/a no pugui assistir-hi)

 

.- Representant de l’AMPA

 

.- Representant de l’escola: membre de l’equip directiu

 

Més informació: Funcionament Assemblea delegats/des

 

  •  CALENDARI ASSEMBLEES DELEGATS/DES

 

Es faran dues reunions ordinàries per trimestre,  els dimarts de 15:00 a 16:30. Anirem penjant el calendari i les actes de les reunions.

 Calendari curs 2017-2018:

1er trimestre
27 Octubre 2017
24 Novembre 2017
2on trimestre
19 Gener 2018
02 Març 2018
3er trimestre
20 Abril 2018
25 Maig 2018
  • ACTES 

ACTA 27 octubre 2017

ACTA 24 novembre 2017

ACTA 19 gener 2018

ACTA 3 març 2018

ACTA 20 d’abril 2018

ACTA 25 maig 2018