Delegats/des

Els delegats/des són pares o mares voluntaris que exerceixen la funció de vincle entre l’escola i l’AFA i les famílies del seu grup. 

Curs        Delegat/da                          Sotsdelegat/da 

P3A   Francesca Biserni                    Anabel Lòpez

P3B   Agustina Rocha                        Gerard Remolà

P4A   Elisabet Liberato                     Deborah de Feber

P4B   Sonia Sirisi                                Conchi

P4C   Maribel vilà                               Patrícia Navarro

P4D

P5A   Bea Fernández                          Marcel·la Soldevila

P5B   Eva Elías                                     Marta Castillo

P5C   Isabel Fabregat                         Anna Maicas

P5D   Oscar Negredo                         Oscar Ortega

1rA   Agustina Roche

1rB   Penélope García                        Maribel Vilà

1rC   Anabel Rami                               Deborah de Feber

2nA   Suzanne Teesdale

2nB   Amparo Calvet

2nC   Alexandra Guaman

3rA   Cristina Puerta                            Roser Latorre

3rB   Ramon Morera                            Clara García

3rC   Aurelio Ruiz                                 Júlia Reiffs

4tA   Gemma Sobrino                         Sofia Ysasi

4tB   Elena Molina                              Deborah de Feber

4tC   Viktoria Toth                              Hasnae Laltrache

5èA                                                        Josefina Palobart

5èB   Suzanne Teesdale                     Josefina Palobart

5èC   Lourdes Mir                               Josefina Palobart

6èA/B/C  Penélope García                 Francesc Fernandez

 

*Els espais en blanc és que no tenen cap representant. 

I per facilitar quin és el funcionament hi ha el  manual del delegat/da. 

 

ASSEMBLEA DE DELEGATS/DES DE CURS

Aquest òrgan de participació està format per: