Delegats/des

Els delegats/des són pares o mares voluntaris que exerceixen la funció de vincle entre l’escola i l’AFA i les famílies del seu grup. 

Curs        Delegat/da                          Sotsdelegat/da 

P3A    Emily Dominicii                   Marta Castillo

P3B     Rocío                        Francesca Barcellona

P4A     Anna                               Oscar de Prado

P4B   Miriam Boher                     Anabel López

P5A     Patricia                                   Eva

P5B     Maribel Vilà                             Idoya

P5C   Elisabet Liberato                  Deborah

1rA     Susagna Aisa                         Oscar Negredo

1rB     Eva Elias Sanz                       Mercedes Sanz

1rC     Anna Maicas                        Sílvia Villaró Regada

2nA     Penélope García                Jenifer Curaca

2nB     Agustina Rocha                  Ana isabel Rami

3rA  

3rB  

4tA     Merche                                         Encarna

4tB    Aurelio                              Júlia ReiffsMercedes Sanz

5èA                                                     

5èB    Gemma Sobrino                     Montserrat

6èA    Suzanne                          Jose

6èB    Lourdes

 

*Els espais en blanc és que no tenen cap representant. 

I per facilitar quin és el funcionament hi ha el  manual del delegat/da. 

 

ASSEMBLEA DE DELEGATS/DES DE CURS

Aquest òrgan de participació està format per: