Delegats/des

>sp;

Els delegats/des són pares o mares voluntaris que exerceixen la funció de pont entre l’escola i l’ampa i els pares i mares del seu grup. Hi ha la possibilitat de comptar amb al figura del co-delegat, amb qui compartir les funcions assignades.

Us facilitem el manual de la delegada de curs on consta tota la informació referent a les funcions, assambles,… Consulteu-lo!

  • DELEGATS/DES CURS 2019-20
CURS NOM
P3A Maribel Vilà
P3As Elisabet Liberato
P3B Laura Martinez
P3Bs Elena Naranjo
P3C Deborah de Feber
P3Cs Paul Rhemrev
P4A Marcel.la Soldevila
P4As Eva Elias
P4B Gisela Sala
P4Bs Oscar Negredo
P4C Bea Fernández
P4Cs José Ortega
P5A Amparo Calvet
P5As Agustina Roche
P5As Deborah de Feber
P5B Anabel Rami
P5Bs Penélope García
1erA Suzanne Teesdale
1erB Amparo Calvet
1erBs Anna Tarrés
2nA Eva Mateo
2nAs Anna Maicas
2nB Josep Maria Viñolas
2nBs Joan-Andreu Roselló
3erA Elena Molina
3erA Gemma Sobrino
3erB Deborah de Feber
3erBs Sofia Ysasi
4rtA Suzanne Teesdale
4rtB Lourdes Mir
4rtBs Josefina Palobart
5eA Penélope García
5eB Alicia Pérez
6eA Rocío Vilaró>
6eA Anna Tarrés
6eB Elena Naranjo
6eBs Agustí Gutierrez
6eC Henar Uguina
6eCs Eliza Doina

ASSEMBLEA DE DELEGATS/DES DE CURS

Aquest òrgan de participació està format per:

.- Representants de les famílies de cada grup-classe (delegat/a, o subdelegat/a, cas que el primer/a no pugui assistir-hi)

.- Representant de l’AMPA

.- Representant de l’escola: membre de l’equip directiu

Més informació: manual de la delegada de curs

  •  CALENDARI ASSEMBLEES DELEGATS/DES curs 2019-2020

Es faran dues reunions ordinàries per trimestre,  els divendres de 15:00 a 16:30. Anirem penjant el calendari i les actes de les reunions.

1er trimestre:

25 octubre 2019
01 ACTA
25oct2019OK

01-ACTA-25oct2019OK
22 novembre 2019
02 ACTA 22nov2019ok

2on trimestre:

24 gener 2020
03 ACTA 24gener2020ok (1)
ACTA DISTRICTE 28oct19

13 març 2020

3er trimestre:

18 maig 2020

 Calendari  de reunions curs 2018-2019:

1er trimestre
26 Octubre 2018- ACTA 26oct2018
23 novembre 2018- ACTA 23NOV2018
2on trimestre
 25 gener 2019- ACTA 25 gener 2019
15 març 2019-ACTA 15 de març 2019
3er trimestre
26 abril 2019- ACTA 26 d’abril 2019