Delegats/des

Els delegats/des són pares o mares voluntàries que exerceixen la funció de vincle entre l’escola i l’AFA i les famílies del seu grup. I el coordinador de delegats és l’Oscar Negredo.

 

Curs 2022-2023

Curs 

Nom delegat/da

INFANTIL 

 

I3 A

Mathilde

Mireia 

I3 B

Soraya

Sabrina

I4A

Francesca

Rocio

I4 B

Ariadna

Amaia

Marta

I5A

Agustina

Anna Alicia

I5 B

Miriam/Anabel

PRIMÀRIA 

1erA

Araceli

1er B

Idoya

 

1er C

Maribel 

2onA

Susagna

2on B

Eva

 

2on C

Noèlia

3er A

Agustina

Anabel

3er B

Penélope

4tA

Alexandra

4tB 

Amparo

5è A

Encarna

Aurelio

Josep Maria

5è B

Encarna 

Natxo

6è A

Montse

Judith Anglès

6è B

Gemma Sobrino

Elena Molina

   
   
 
   
 
   
 
   
 
 
   
 
   
 
   
   
 
   
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
 
   
 
   
 

 

I per facilitar quin és el funcionament hi ha el  manual del delegat/da. 

 

ASSEMBLEA DE DELEGATS/DES DE CURS

Aquest òrgan de participació està format per: