LES FAMÍLIES DE L’ESCOLA FERRAN SUNYER RECLAMEM UN ENTORN PACIFICAT, MENYS CONTAMINAT I MÉS SEGUR

L’entorn del Ferran Sunyer, escola pública del barri de Sant Antoni, situada al capdavall de
carrer Viladomat, presenta nivells de contaminació de l’aire molt superiors als que recomana la
OMS i nivells de soroll excessius que posen en risc la salut dels infants i els treballadors de
l’escola…