Escola tancada

Aquest divendres 17 de març l’escola romandrà TANCADA. És un dia de lliure disposició.

En el dossier d’inici de curs podeu consultar totes les dates i d’altres informacions. O a la web.