Escola tancada

Recordeu el dimecres 12 d’octubre l’escola estarà tancada perquè és un dia festiu.

En el calendari de l’escola, a la web, podeu consultar les dates que l’escola està tancada. Com també en el dossier d’inici de curs.