Guia de contes de sexualitat i identitat de gènere

En aquesta web de la biblioteca de la Diputació podeu consultar una guia amb un recull de contes sobre sexualitat i identitat de gènere. I també una classificació de tots el material. Està molt detallat i si us interessa ja sabeu que els podeu demanar a la biblioteca. El carnet de soci/a és gratuït.