Els deures…

Volem que els infants siguin autònoms? Volem què creixin? Doncs és aconsellable deixar-los que es puguin responsabilitzar i alhora també equivocar. Per això mestres i psicòlegs/es recomanen que els propis infants han de recordar: què cal fer, com fer-ho i realitzar-ho ells mateixos. Contemplant també l’error com una font d’aprenentatge. L’acompanyament de les famílies ha de deixar-los pensar, que aprenguin a organitzar-se el temps, a llegir les preguntes, a buscar les solucions sense una tutorització , sinó fent que el seu cervell busqui estratègies per superar els reptes que hi ha dins dels deures.

Us compartim uns articles interessants relacionats amb aquests temes sobre l’acompanyament dels deures:

Per què no hauries de fer els deures amb els fills

Així no aprenen

Un mal ús del grup de Whatsapp de l’escola pot perjudicar als fills