Cancel·lació coral

Per manca de persones inscrites l’activitat de la coral per a persones adultes no s’ha pogut tirar endavant.

Tan de bo el curs vinent sigui possible…