Club de lectura Ferran Sunyer

Els carrers són llibres

Fora de casa també trobem paraules! Les biblioteques, les llibreries, els museus… però també els noms dels carrers, els anuncis, les botigues també ens poden apropar al món de les paraules! Ja ho veureu!