Club de lectura Ferran Sunyer

El Garbell
El Garbell és el butlletí periòdic de la Biblioteca de l’Associació Rosa Sensat, que fa una tria
dels llibres que han arribat a la biblioteca, i que el Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil ha
llegit i valorat. És un recurs perfecte per trobar bones propostes de lectura abans d’anar a la
biblioteca del barri o a la llibreria.
https://www.rosasensat.org/biblioteca/recursos/el-garbell/