I si hi ha un cas al centre de covid com es gestiona?

El Departament d’Educació té un protocol per saber com gestionar tot el procés. Si voleu informació visiteu la seva web.

I també us adjuntem el document del Departament d’Educació.

I en aquest altre enllaç del Departament es pot saber les dades sobre la covid en els centres educatius.

Voleu saber la situació actual dels centres en números?

Les dades dels casos covid-19 als centres educatius s’obtenen del buidatge de les dades que cada centre introdueix a l’aplicació. TRAÇACOVID. Si voleu podeu consultar l’aplicació aquí. Dóna informació de la situació actual dels centres educatius a Catalunya i de la situació de l’alumnat, docents/PAS/PAE i personal extern

Les mesures de protecció…

Recordem que les mesures de protecció són: la mascareta, el rentat de mans i la distància social. I si voleu més informació sobre les mesures de seguretat i protecció en aquest enllaç del Departament.

Voleu tenir encara més informació?

En aquesta notícia de Beteve s’informa que hi ha un canal de telegram de SALUT/ESCOLA amb informació oficial per a les famílies. On s’hi donaran a conèixer els procediments, actuacions i decisions que aplicaran els centres educatius.