Ús de mascareta

En funció de la situació epidemiològica l’obligatorietat o no de l’ús de la
mascareta dins dels grups estables a Primària podrà variar.

A data 14-9-20 i com a mínim durant les dues primeres setmanes de curs és OBLIGATÒRIA per tot l’alumnat de Primària i tot el professorat i personal de suport. A educació Infantil no és obligatòria dins del grup estable pels alumnes però sí pel professorat i altres professionals de suport educatiu.

Educació Primària per baixar al menjador faran ús de la mascareta. Quan estiguin asseguts amb el seu grup estable, es trauran la mascareta i la
guardaran fins el moment d’abandonar el menjador. Educació infantil no cal mascareta.

La mascareta s’haurà de portar de casa, en bon estat i marcada amb el nom. Només es poden manipular amb les mans les gomes ( per treure-la i posar-la). Cada alumne haurà de portar una bossa on poder guardar la mascareta

És obligatori portar una mascareta de recanvi.