Sistema d’alerta covid-19

L’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona ha engegat una nova campanya per a aquest estiu que consisteix en un sistema d’alerta de la COVID-19 entre nens/es i adolescents.

Se’ns demana voluntàriament que com a entitat organitzadora del Casal si hi ha alguna família amb un cas conegut o amb qualsevol símptoma en el nen/a (tos, febre > 38ºC, mal de panxa, dolors musculars, mal de gola, pèrdua d’olfacte) pugui contactar amb l’Hospital Sant Joan de Déu a través d’un telèfon o un enllaç (docs annexats) i seran atesos de manera preferent per determinar si hi ha infecció de la COVID-19 o no.

Aquest és l’enllaç del sistema d’alerta de l’hospital de Sant Joan de Déu.

En aquest enllaç es pot fer l’enquesta del sistema alerta de l’hospital.