Ajuts a famílies pels casals d’estiu

Us transcrivim la informació de l’Ajuntament de Barcelona:

Aquest any, davant la situació d’excepcionalitat ocasionada per la Covid-19, el procés de sol·licitud d’ajuts econòmics es farà a través de mitjans telemàtics (telèfon, web, SMS, correu electrònic, etc.) i no presencials. 

El dia 25 d’abril es publicarà en aquest mateix web el formulari de sol·licitud que s’haurà d’omplir per poder demanar l’ajut. Les entitats organitzadores de les activitats informaran, a través dels seus canals telemàtics, dels detalls del procés per tramitar les sol·licituds.

Es becaran, sempre amb un màxim d’una activitat per nen/a i complint els requisits establerts, tots els infants de la unitat familiar que ho sol·licitin i estiguin empadronats al municipi de Barcelona.

Excepcionalment es permetrà accedir als ajuts municipals a tots aquells nens i nenes amb necessitats educatives especials que, tot i estar empadronats a l’Àrea metropolitana, estiguin escolaritzats per requeriment del Departament d’Ensenyament en escoles d’educació especial dins el terme municipal de Barcelona, i així ho puguin demostrar.

L’ajut serà per a tot el període d’activitat en el cas dels bressols d’estiu, un màxim de 10 dies als Campus Olímpia, casals d’estiu o esportius i 14 dies per a les colònies, rutes, campaments, sortides culturals fora de Catalunya i les estades i rutes esportives. 

Més informació aquí: