Canvi de nom, de AMPA a AFA Ferran Sunyer

En la passada assemblea extraordinària de l’AMPA es va decidir per votació que ara s’anomenarà AFA FERRAN SUNYER. Actualment ja s’han iniciat els tràmits de la documentació per fer el canvi.