DISSABTE 25/01: CERCAVILA TRES TOMBS!

La Federació dels Tres Tombs de Barcelona ens ha escollit un altre any per ser els abanderats infantils de la cercavila dels Tres Tombs. Així és que tenim la possibilitat que els infants puguin PUJAR A UN DELS CARRUATGES. Impresindible per participar: que siguin alumnes de FERRAN SUNYER; que estiguin cursant de 1er a 6è i tenir disponibilitat total (els torns que s’asignen als participans NO PODEN SER MODIFICATS).
Si voleu que el vostre fill/a hi participi (des de 1er a 6è) podeu escriure a: delegats@ampaferransunyer.info fins diumenge 19/01 a les 22h. Indicant:

NOM i COGNOM del PARE/MARE o TUTOR/A + Nº TELÈFON.
NOM i CURS i CLASSE (A, B o C) de L’ALUMNE/S