Divendres 8 de novembre, 17.30 h a Cotxeres Borrell. 5 HISTÒRIES DIFERENTS PRODUCCIONS ESSENCIALS

5 HISTÒRIES DIFERENTS PRODUCCIONS ESSENCIALS
Divendres 8 de novembre, 17.30 h
Espectacle amb mesures inclusives
Una làmpada que no fa llum, un ventilador que mou les hèlices més
lentament, un coixinet extremadament afectuós, i un arquet que no pot
fer música. Cinc Històries diferents són històries independents i creuades, que tracten sobre l’amistat i la superació personal, i ens acosten a
la realitat dels nens i nenes amb necessitats especials