RESPOSTES ALS DUBTES ICONSULTES SOBRE EL GRUP ADDICIONAL PER AL CURS 2019-2020 A L’ESCOLA FERRAN SUNYER

Benvolgudes famílies,

us fem arribar  les respostes de l’Escola i l’escrit del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) en relació als dubtes, i consultes davant la implementació del nou grup addicional de P3 per al curs 2019-2020, que  van realitzar algunes famílies el passat mes d’abril.

Volem destacar que les reunions a les que fa referència l’escrit del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) el 12 i el 19 de febrer de 2019 , van ser únicament informatives i no es van donar resposta a les preguntes que realitzàvem com a AMPA davant el nou grup addicional del proper curs.

RESPOSTES DE L’ESCOLA

 • Com es planificaran els espais de l’escola?

 El proper curs l’actual aula de Joc simbòlic es transformarà en la tercera aula de P4; durant l’estiu es faran obres per obrir un finestral a la paret que dóna al passadís perquè aquesta aula tingui més llum. L’activitat de psicomotricitat de P3 i P4 es farà a l’aula 9 del centre cívic (tal i com ja s’ha fet aquest curs 18-19; P5 la fa al gimnàs) i l’activitat de Joc simbòlic (de P3, P4 i P5) es farà a la ludoteca del Centre Cívic. Els grups de P3 dinaran a les actuals aules de P3B i C i faran la migdiada a les aules de P3A i la que actualment és la de Joc simbòlic. Les estructures de joc simbòlic s’instal·laran al passadís i a la tutoria per generar un altre espai de joc simbòlic plantejat específicament pels alumnes de P3. Es modificaran horaris de pati i activitats (especialment els espais d’aprenentatge) per adaptar-los encara més a la canalla de P3.

 • Quants metres quadrats tindran els nens/es al pati? Com es la normativa marcada per l’administració?

Aquest curs feien pati alhora 175 nens d’Educació Infantil. El curs que ve es faran dos torns de pati: 1 per P3 amb 75 alumnes i un altre per P4 i P5 amb 125 alumnes.

Paral·lelament, el Consorci d’Educació de Barclona (CEB) està estudiant possibles ampliacions dels espais exteriors del centre.

 • Cada any passarem a tenir 3 línies?

L’escola no decideix el número de línies ni té més informació que la que ja han donat polítics i CEB, que són els que ho decideixen.

 • Es posaran més persones de suport? Quantes? En quins grups?

Hi haurà ampliació de la dotació de personal segons marca la normativa;  s’està estudiant com es distribuirà per optimitzar-la al màxim.

 • Considerem que les places per a les extraescolars a les que opten aquests cursos hauríem d’augmentar proporcionalment (+50%). Si no es pren aquesta mesura, aquest alumnes estaran clarament en pitjor situació que la resta.

Les activitats extraescolars no depenen de l’escola, les gestiona l’AMPA. En aquest sentit l’Ampa mirarà com articular l’augment d’alumnes i els espais disponibles a l’escola.

 • No ens sembla assumible que s’improvisi amb l’educació de la nostra xicalla. Cal destinar els diners on calen , en allò comú.
 • Com podem assumir 2 línies bolet seguides amb els mateixos espais? Volem transformar l’única escola pública del barri en un magatzem on apilem nens/es? Quins criteris seguim per obrir bolets a una escola i no a altres? 150 infants on abans hi havia 100? On estan els espais per poder fer això? Una escola de 2 línies té espai per dues línies, no?

El Consorci no ens ha donat resposta sobre els criteris per obrir bolets a una escola o a una altra.

En relació a la espais l’escola ens explica el  que s’exposa  a la primera pregunta.

 • No poden treure l’aula de jocs, és molt xula. Perquè teniu que ficar un altre P-3? (nenes 4rt)

No trobo just que hi hagi un bolet el següent curs. Això implica un sacrifici d’espais i massificació a l’escola. Com s’organitzaran els espais (menjador, aules específiques)?

Contestada  ala primera pregunta.

 • Si hi ha necessitat de 3 línies, endavant, però al ser una necessitat que ve de lluny al barri, no hi ha una planificació des del Consorci que no impliqui perdre espais per les activitats dels nostres infants?

Pel que ens va explicar el Consorci d’Educació de Barcelona, al barri no hi sòl disponible per una escola

 • Estoy de acuerdo en que haya más plazas para más niños pero estas deben darse en buenas condiciones. Encuentro a faltar información de cómo se piensa implementar una medida así.

Contestada a la primera pregunta.

 • No estic d’acord en la implementació d’un nou grup addicional, sobretot tenint en compte que el curs passat ja vam tenir-ne un i n’hi ha un altre al curs de 5é. Un nou grup suposarà pèrdues d’espais i una reorganització innecessària que es solventaria amb l’obertura d’una nova escola al barri (necessitat detectada fa anys). Penso que l’escola pública ha de ser de qualitat i ha d’avançar en prendre mesures que no vagin en detriment de les escoles existents. Quins criteris s’han seguit per prendre aquesta decisió? Com es distribuiran els espais, activitats extraescolars, patis, els horaris de menjador,…? qui ens assegura que no serem una escola de 3 línies a llarg termini?

Insistir en que l’escola no decideix el número de línies ni té més informació que la que ja han donat polítics i CEB, que són els que ho decideixen. En relació als espais de P3 ja s’ha contestat a la primera pregunta.

 • Quin serà el nou pla emergència i evacuació davant l’augment constant alumnes? Ja està fet?

Tots els cursos s’actualitza el Pla d’emergència i es realitza el simulacre d’evacuació seguint la normativa pertinent de forma escrupolosa.

 • Com es compliran les ràtios entre numero alumnes i llocs/espai menjador? I entre alumnes i metres de patis?

Les ràtios alumnes/mestres venen determinades per la normativa pertinent. L’ampliació d’alumnat suposa ampliar el número de mestres per seguir complint aquest normativa en tot moment.

 • Hi haurà un nou pla de sortida i entrada d’alumnes?

El proper curs tot l’alumnat entrarà i sortirà pel Passatge Calders perquè després de provar-ho aquest curs (per les obres que es van fer al c/Viladomat) es va valorar com més àgil. Aquest canvi, per tant, no té res a veure amb el grup addicional.

 

A banda d’aquestes preguntes, des de la junta de l’Ampa també  es va  sol·licitar:

 • Veure la normativa d’espais i nombre de nens. No ens l’han donat
 • L’informe previ que explica per què s’ha triat Ferran Sunyer per a un altre curs addicional. No en l’han donat
 • L’informe tècnic de com s’implementarà la línia bolet a l’escola. No ens l’han donat.

————————————————————————————————————————————————-

ESCRIT DEL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA

Benvolgudes famílies,

És de tots conegut l’increment de la demanda de l’Escola Pública a la ciutat de Barcelona, especialment al Barri de Sant Antoni.

Per fer front a aquesta demanda s’ha incrementat el nombre de places escolars amb la creació de noves escoles. Tot i això cal prendre altres mesures que facilitin aquest increment de places  i que no vagin en detriment de la qualitat educativa.

Per parlar de com pot afectar un grup addicional a la vostra escola vam realitzar dues reunions amb representants de la vostra AMPA, el 12 i el 19 de febrer de 2019.

L’equip tècnic del CEB ja ha realitzat el projecte de millora de les instal·lacions que s’executarà de seguida que no hi hagi alumnat a l’escola.

Aquest projecte s’ha elaborat amb la participació de la Direcció del centre, intentant respectar al màxim el vostre projecte i les mesures de seguretat. El pla d’emergència, si cal, es revisarà amb la unitat pertinent del CEB, com es fa habitualment.

Pel que fa a espais exteriors s’estan estudiant possibles ampliacions, que esperem que es puguin dur a terme en un futur proper.

El nombre de mestres que s’adjudicaran seran els previstos per la normativa.

Sabem que la Direcció del centre vetlla per la qualitat de l’educació en el vostre centre i perquè la normativa es compleixi amb el màxim rigor.

Cordialment,

Àrea de Servei d’Educació i Territori

eduterritori.ceb@gencat.cat

Consorci d’Educació

de Barcelona

Generalitat de Catalunya

Ajuntament de Barcelona

Pl Urquinaona, 6 (cantonada amb C Roger de Llúria)

08010 Barcelona

935511000

www.edubcn.cat