FULLS IMPORTANTS A LLIURAR A L’ESCOLA

)Full d’actualització de dades i confirmació de plaça pel curs 2019-2020. Cal tornar-lo amb la signatura i la data corresponent al tutor/a, amb les modificacions que calgui (adreça, telèfons de contacte (pare, mare,…) correu electrònic, etc.) abans del dia 3 de juny de 2019.

CONTESTEU AMB BOLÍGRAF, no feu servir llapis.

2) De l’11 al 21 de juny, l’horari lectiu serà de 9 a 13h., el servei de menjador serà de 13h a 15.30. L’escola ha repartit un full d’inscripció acollida tarda per solicitar el servei d’acollida de 15.30 a 16.30; pot ser per tots els dies amb un cost de 26€ o bé per dies puntuals amb un cost de 3,5€ el dia. Data límit per lliurar aquest full el dia 24 de maig.

Recordem que el 10 de juny és festiu (l’escola romandrà tancada) i l´últim dia de classe és el 21 de juny.
I