BUSQUEM TRADUCTORS/ES

Ens agradaria com a AMPA fer-nos més propers a totes les famílies. Establir més lligams i fer més xarxa! Com que a la nostra escola hi ha tanta diversitat de llengües ens agradaria poder traduir el tríptic informatiu de l’AMPA. T’animes a traduir-lo? De moment ja tenim una traductora d’àrab!
Escriu a: delegats@ampaferransunyer.info  Gràcies!
Nos gustaría como AMPA hacernos más cercanos a todas las familias. Establecer más vínculos y hacer más red! Como en nuestra escuela hay tanta diversidad de lenguas nos gustaría poder traducir el tríptico informativo de la AMPA. Te animas a traducirlo? De momento ya tenemos una traductora de árabe!

Escribe a: delegats@ampaferransunyer.info Gracias!