28/11: Assemblea general ordinària de famílies sòcies de l’AMPA

Escrit per . Categoria Junta AMPA. Bookmark the Permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

Famílies,

Ens plau convocar-vos a la propera Assemblea general ordinària de famílies sòcies de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola Ferran Sunyer que tindrà lloc al menjador de l’escola el proper dimarts dia 28 de novembre de 2017, a les 17 h., amb l’ordre del dia següent:

1.       Benvinguda i presentació dels membres de la Junta directiva

2.       Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea ordinària de famílies sòcies anterior (26.01.17)

3.       Presentació de la Memòria d’activitats del curs 2016-17

4.       Presentació i aprovació de l’estat de comptes del curs 2016-17

5.       Presentació de candidatures per als càrrecs vacants de presidència i de secretaria

6.       Votació de les candidatures i renovació dels membres de la Junta directiva

7.       Presentació del Pla de treball del curs 2017-18

8.       Presentació i aprovació del pressupost del curs 2017-18

9.       Torn obert de paraula

La Junta directiva de l’AMPA