• DELEGATS/DES CURS 2016-17
CURS NOM
P3A Amparo Calvet
P3As Olga Torre
P3B Alejandra Romero
P3BS
P4A  Cristina Fernández
P4AS  Anouk de Wit
P4B Montse Flores
P4Bs Joan-Andreu Roselló
P5A Gemma Sobrino
P5AS Deborah
P5B Vicky tothviqc
P5Bs Teresa Ojuel
1rA Suzanne Teesdale
1rAs Mercè Olivares
1rB Cristina Vilaplana
1rBs Josefina
2nA Julien + Laura García
2nAs Penélope
2nB Alícia
2nBS Laura López
3rA Rocío Vilaró Puy + Henar Uguina Moya
3rAs
3rB Laura Romero
3rBs Ada Yvars Bravo
3rC Anna Tarrés
3rCs
4tA Loida Sánchez
4tAs Nausica Bartolí
4tB Cristina Puerta Gil
4tBs Olga Pardo Laborda
5èA Eva Espuña
5èAs Gemma Sobrino
5èB Montse Olmeda
5èBs
6èA Viki Tóth
6èAs Albert Martí Gavaldà
6èB Oneida Orellana
6èBs Rebeca Santos

 

Els delegats/des són pares o mares voluntaris que exerceixen la funció de pont entre l’escola i l’ampa i els pares i mares del seu grup. Hi ha la possibilitat de comptar amb al figura del co-delegat, amb qui compartir les funcions assignades.

Us facilitem  El manual de la delegada de curs on consta tota la informació referent a les funcions, assambles,… Consulteu-lo!

 

  •  ASSEMBLEA DE DELEGATS/DES DE CURS

Aquest òrgan de participació està format per:

.- Representants de les famílies de cada grup-classe (delegat/a, o subdelegat/a, cas que el primer/a no pugui assistir-hi)

.- Representant de l’AMPA

.- Representant de l’escola: membre de l’equip directiu

Més informació: Funcionament Assemblea delegats/des

  •  CALENDARI ASSEMBLEES DELEGATS/DES

Es faran reunions ordinàries bimensuals, de 15h a 16:30h. Anirem penjant les dates  de les reunions al calendari.

08/11/2016

13/12/2016

07/02/2017

04/04/2017

06/06/2017

 

 

  • ACTES 

08Nov2016 ACTA DELEGATS

 

 

Deixa un comentari