Memòria del curs 2016-17 i pla de treball 2017-18

Aquí us adjuntem la memòria del curs anterior, així com el pla de treball de l’AMPA per aquest curs:

 

Memòria AMPA Curs 2016-17

Pla Anual de Centre Curs 2017-18