Memòria del curs 2017-18 i pla de treball 2018-19

Aquí us adjuntem la memòria del curs anterior, així com el pla de treball de l’AMPA per aquest curs presentat i aprovat a l’assamblea del 4/12/2018:

 

Memòria AMPA Curs 2017-18

Pla de treball  2018-19