Junta

Durant aquest curs escolar centrarem les nostres accions principals en dos eixos d’actuació. La lluita a favor de l’educació pública i el foment de la participació com a estratègia per consolidar un model d’escola inclusiva.

Objectiu General: Contribuir a l’exercici d’una educació pública de qualitat a través de la promoció d’accions orientades a la participació, la sensibilització, la formació i la cohesió social.

Objectiu Específic: Promoure la participació com a estratègia per a dinamitzar l’escola, augmentar la cohesió entre les famílies i complementar la tasca educativa.

 

Junta 2019-20

Si vols dedicar temps a l’escola, ens fa falta més gent per tirar endavant tots els projectes!  CONTACTA AMB L’AMPA

Tot acte educatiu és polític

P. Freire

Pensa en l’escola!!!

=================================================

La junta 2019-20 està formada per:

 

Marc Cuesta (President)

Suzanne Teesdale (Secretaria)

Amparo Calvet (Tresorera)

Vocals

Sandra García (Festes)

Amparo Calvet (Festes)

Miriam Buenaventura(Proximitat i Coordinació de delegats)

Xènia Ribalta (Proximitat i Coordinació de delegats)

Núria Serret (Cultura)

Josep (Cultura)

Merche Vendrell (Extraescolars)

Eliza Giuroiu (Extraescolars)

Francesc Fernández (Entorn- Camí Amic)

Natxo Pérez (Comunicació)

Anna Maicas (Repensing)

 

Col·laboradors/es

Julia Reiffs (Subvencions)

Jose Ena ( Calàbria 66)