Junta

Durant aquest curs escolar centrarem les nostres accions principals en dos eixos d’actuació. La lluita a favor de l’educació pública i el foment de la participació com a estratègia per consolidar un model d’escola inclusiva.

Objectiu General: Contribuir a l’exercici d’una educació pública de qualitat a través de la promoció d’accions orientades a la participació, la sensibilització, la formació i la cohesió social.

Objectiu Específic: Promoure la participació com a estratègia per a dinamitzar l’escola, augmentar la cohesió entre les famílies i complementar la tasca educativa.

Si vols dedicar temps a l’escola, ens fa falta més gent per tirar endavant tots els projectes!  CONTACTA AMB L’AFA

Tot acte educatiu és polític

P. Freire

Pensa en l’escola!!!

=================================================

La junta 2021-2022 està formada per:

Xènia Ribalta (Presidenta)

Suzanne Teesdale (Secretaria)

Anouk Wiit (Tresorera)

Vocals

Sandra García (Festes)

Amparo Calvet (Festes)

Penelope García (Coordinació de delegats)

Josep Seguí (Extraescolars)

Natxo Pérez (Comunicació)

Xènia Ribalta (Comunicació)

Anna Maicas (Repensing)

Col·laboradors/es

Ens falta una persona (Subvencions)