Declaració contra la proposta de llei Wert

Amb l’objectiu de mostrar l’oposició a la LOMCE la FaPaC ha elaborat aquest document i proposen que les AMPES el portin a Consell Escolar per tal de que es debati la proposta de llei del ministre Wert i consensuar una declaració igual o similar.

Descarregueu-vos la declaració

En la seva declaració es detallen alguns dels principals motius per estar en contra de la proposta que suposa una modificació d’aspectes cabdals de l’actual legislació d’educació que en absolut obeeix a necessitats del nostre sistema educatiu.

La FaPaC rebutja la proposta de llei de Wert perquè:

Ataca el model d’immersió escolar vigent a Catalunya des de l’inici de la democràcia. Qualifica el català com una “especialitat” i li atorga un paper marginal i inferior a l’altra llengua oficial a Catalunya.

Atempta al dret de participació democràtica de famílies, alumnes i professorat en el govern del centre. Converteix el consell escolar en un òrgan consultiu sense cap capacitat decisòria. Si volem mantenir i impulsar la participació de les famílies cal que el consell escolar continuï amb les competències que tenia fins ara.

Recupera l’obligació de què les famílies hagin de triar entre l’assignatura de religió catòlica i una altra assignatura que es s’anomenarà “Valores Culturales y Sociales”. Això suposa una greu vulneració del què el Tribunal Suprem ha establert reconeixent el dret dels alumnes a no haver de fer una alternativa concreta a l’assignatura de religió. Les famílies han de poder triar els valors religiosos que vulguin per als seus fills però aquesta opció no ha de ser sufragada amb fons públics.

Canvia de manera radical els criteris per a la concertació de centres educatius. A partir del que s’estableix en aquesta proposta de llei del PP l’administració deixa de poder decidir la concessió de concerts en funció de les necessitats d’escolarització i, en canvi, passa a sotmetre aquest criteri a la voluntat de les patronals de l’escola concertada de demanar-los.

El govern central rescabala mès competències sobre el currículum. Ara vol regular el 65% dels continguts de les assignatures troncals davant del 55% actual. A més a més, nega a la Generalitat la potestat per avaluar el seu propi sistema educatiu establint proves centralitzades. Aquesta voluntat recentralitzadora suposa una regresió important en l’autonomia dels centres. Els models educatius que són més eficients són aquells que són més descentralizats.

 

Cal dir prou a que l’educació sigui una moneda d’intercanvi polític entre partits que únicament defensen interessos particulars i no una voluntat real d’aconseguir una educació pública, de qualitat i gratuïta per als nostres fills i filles.

————————-

A la darrera junta de l’AMPA es va acordar que la representant de l’AMPA al Consell Escolar plantejaria aquesta qüestió com a punt de l’ordre del dia.