Ja és disponible el Diccionari d’educació en línia

Diccionari d’educació en línia

Aquest diccionari aplega i defineix prop de dos mil termes del món de l’educació i de les seves facetes: pedagogia general, pedagogia social, recerca educativa, organització i gestió educatives, orientació psicopedagògica, didàctica, educació especial i tecnologia de l’educació.

Cada article conté, a més de la denominació catalana, els equivalents en castellà, francès i anglès, la definició i, sovint, una o més notes explicatives.

L’obra és el resultat de la cooperació entre diverses institucions: el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l’Institut
d’Estudis Catalans, a través de la Societat Catalana de Pedagogia, el Govern
d’Andorra, a través del Ministeri d’Educació i Cultura, i el TERMCAT.