Consell Escolar 29/03/2011

RESUM DEL CONSELL ESCOLAR CELEBRAT EL 29 DE MARÇ DE 2011

1. Informacions vàries.

S’informa:

· La Comissió de mares de biblioteca proposa fer uns tallers i l’intercanvi de llibres pel dia 29 d’abril a 2/4 de 5h.

· La monitora que havia de portar la vigilància de patis oberts, va renunciar ja que el preu que paguen és tan baix que sembla un insult, en aquests moments el monitor és un noi.

· Hi ha hagut una demanda dels castellers de Poble Sec pel curs vinent, demanen si els dies de pluja i els dos mesos que fa més fred poden assajar al gimnàs. S’accepta, amb la condició de què si en aquell moment el gimnàs estès ocupat per una altra activitat no el podrien fer servir.

· Els castellers proposen fer uns tallers a Cicle Inicial a l’hora d’Educació Física.

· Ens han informat que la Sra. Carme acaba el dia 1/4/11. Les dos setmanes que resten abans de Setmana Santa li pertoquen de vacances i ens enviaran un substitut, però després de Pasqua ens enviaran la persona definitiva que l’haurà de substituir. Es proposa seguir amb tot el que s’havia pensat per la seva jubilació..

· A la darrera Comissió de menjador es va presentar la necessitat de canviar el forn, ja que els que hi ha actualment tenen molts problemes. S’aprova.

· Les pissarres digitals que faltaven ja estan instal·lades.

· Els armaris de l’aula de música i de la sala de psicomotricitat ja s’estan posant.

2. Aprovació, si escau, del pressupost de 2011

La secretària presenta el pressupost provisional ja que encara no ens han enviat des del Consorci la partida per Despeses de Funcionament.

S’aprova.

3. Patis Oberts.

S’han fet dos valoracions dels dies de patis oberts, el primer dia hi van assistir 35 persones i la segona sessió 6.

Potser seria convenient fer alguna campanya perquè els nens/es hi participessin.

Es proposa fer una pancarta , es parlarà amb la persona responsable.

4. Aprovació, si escau, del disseny avaluatiu de l’objecte d’avaluació interna, l’organització els reforços.

Es presenta el disseny avaluatiu. S’aprova.

5. Aprovació, si escau, del pla d’avaluació interna pel curs 2011-2012.

S’informa que al claustre s’han presentat diferents propostes d’objecte d’avaluació i s’ha decidit de fer-ne un d’àmbit organitzatiu i un d’ensenyament/aprenentatge.

Optimització de l’ús dels materials comuns pel que fa a l’àmbit organitzatiu i com treballem la Plàstica a l’escola pel que fa a l’àmbit ensenyament aprenentatge.

Es decideix que la resta de propostes, coeducació, operacions bàsiques i l’expressió escrita es deixen pendents pel proper curs 2011-2012.

S’aprova.

6. 10è aniversari.

S’informa que l’escola ja té un pressupost per la confecció de la samarreta, ara queda pendent un altre pressupost que ens ha d’arribar per part de l’AMPA.

El llibre s’ha començat a organitzar i constaria dels següents apartats:

El pròleg, l’apartat reivindicatiu i construcció de l’escola, l’apartat de futur s’hauria de fer entre tots i també recollir les fotos més significatives al llarg dels 10 anys. Els alumnes hi participen escrivint el peu d’imatges.

També es farà l’escultura, l’exposició i el Lip dup.

7. Setmana cultural

S’està acabant de programar però a grans trets podríem dir que:

El dilluns s’explicaran contes a EI i CI, el divendres a CM i a CS encara no se sap el dia ja que el ve a explicar la Lucrecia i encara no ens han informat.

La cantada de boleros es farà el dijous per CM i CS i a la tarda obert a les famílies, vindran el Luc Barreto, Vicenç Martín i Pedro Berruezo

El documental sobre la festa de la colla que se celebra a Matanzas (Cuba) i també una exposició sobre aquesta celebració cedida per Casa América Catalunya. Una exposició sobre la realitat cubana feta per escoltes catalans.

La cloenda es farà divendres a ¼ de 5 amb un concert de música cubana i cap a ¼ de 5 parar, esperar que entrin les famílies a recollir als seus fills/es i acabar de tocar 2 o 3 cançons i així fer-ho partícip a tothom.

El dijous es farà el dinar cubà.

8. Prova 6è

Les proves es passaran els dies 4 i 5 de maig, es faran de les 3 llengües i de matemàtiques. L’aplicador serà una persona externa al centre i els tutors/es decidiran si algun alumne no ha de passar aquestes proves. La correcció ho farà una altra persona, també externa al centre

9. Suport, , si escau, a l’escrit sobre la 6a. hora dels claustres de mestres de l’Eixample.

Es presenta l’escrit sobre la 6a hora. S’aprova.

10. Carta del Consell en relació a les retallades, matriculació….

S’aprova i es decideix enviar-la en nom del Consell Escolar.

  1. Preinscripció – matriculació

S’informa que aquest curs hem tingut 87 preinscripcions. Aquest curs hi ha hagut una gran demanda a vàries escoles i des del Consorci ens han informat que obririen una aula més de P3 pel curs vinent, també se li ha dit a l’escola Diputació i sembla ser que aquest problema passa a més escoles de Barcelona.

El divendres, dia 25 de març, va venir a l’escola el tècnic del Consorci i un arquitecte per veure els espais que hi havia disponibles a l’escola per posar aquesta nova aula.

Es proposa fer una carta des del Consell per queixar-nos de la poca previsió i expressar què no tenim espais per poder posar aquesta nova aula. S’accepta.

  1. Torn obert de paraules

Hi ha una intervenció del sector pares/mares expressant el seu suport i recolzament al nou equip directiu ja que són persones molt implicades tant a l’escola com al barri.