Pagament

Us recordem que pel curs vinent 2021-2022 cal fer l’ingrés dels materials de l’escola DURANT EL MES DE JULIOL.

Ed. Primària (de 1r a 6è): 115 euros
Ed. Infantil (P3, P4 i P5): 75 euros

S’ha de fer l’ingrés a la Caixa: IBAN ES57 2100 0834 5302 0052 4579
on ha de constar el nom i cognoms i curs de l’alumne.