L’ AFA Ferran Sunyer demana la pacificació del carrer Viladomat

Podeu consultar l’informe realitzat sobre la pacificació del carrer Viladomat