Absència=Avís

En el cas que el vostre fill o filla no assisteixi a l’escola cal avisar el mateix dia a l’escola i si fa ús del servei del menjador doncs també a la coordinadora: Cristina Franco.

Moltes gràcies! Aquí teniu una imatge amb els telèfons i adreces de correu perquè ho tingueu a mà.