Vacant el càrrec de presidència de la junta de l’Ampa

Imágenes integradas 2

CERQUEM UNA MARE O UN PARE (QUE SIGUI SÒCIA/SÒCI DE L’AMPA) AMB IL·LUSIÓ I COMPROMÍS I QUE VULGUI COBRIR EL CÀRREC DE PRESIDÈNCIA QUE ACTUALMENT RESTA VACANT A LA JUNTA DE L’AMPA DE LA NOSTRA ESCOLA.
Imágenes integradas 3
SI VOLEU FER QUALSEVOL CONSULTA AL RESPECTE O PRESENTAR LA VOSTRA CANDIDATURA, PODEU CONTACTAR AMB LA JUNTA DE L’AMPA ENVIANT UN CORREU ELECTRÒNIC A: COORDINACIO@AMPAFERRANSUNYER.INFO
LES CANDIDATURES ES VOTARAN A LA PROPERA ASSEMBLEA GENERAL DE FAMÍLIES SÒCIES DE L’AMPA. AVIAT US INFORMAREM DE LA DATA.
Imágenes integradas 1
BUSCAMOS UNA MADRE O UN PADRE (QUE SEA SOCIA/SOCIO DEL AMPA) CON LUSIÓN Y COMPROMISO Y QUE QUIERA CUBRIR EL CARGO DE PRESIDENCIA QUE ACTUALMENTE ESTÁ VACANTE EN LA JUNTA DEL AMPA DE NUESTRA ESCUELA.
Imágenes integradas 3
SI QUERÉIS HACER CONSULTAS AL RESPECTO, O PRESENTAR VUESTRA CANDIDATURA, PODÉIS CONTACTAR CON LA JUNTA DEL AMPA ENVIANDO UN CORREO ELECTRÓNICO A: COORDINACIO@AMPAFERRANSUNYER.INFO
LAS CANDIDATURAS SE VOTARÁN EN LA PRÓXIMA ASAMBLEA GENERAL DE FAMÍLIAS SOCIAS DEL AMPA. EN BREVE OS INFORMAREMOS DE LA FECHA.