Llibres de text 2017-2018

CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR

Tots els alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior són dins del sistema de reutilització de llibres, aprovat pel Consell Escolar del Centre, i per tant no han de comprar els llibres i només han de pagar una quota de 45 euros per curs.

L’activity book d’anglès no és un llibre reutilitzable, però està inclòs a la quota de reutilització i es lliurarà des de les escola als alumnes en començar el curs, com la resta de llibres. Igualment amb el quadern de treball de l’àrea de coneixement del medi, no es reutilitzable i es lliurarà des de l’escola.

El pagament de la quota de reutilització es farà mitjançant un ingrés al número de compte de La Caixa IBAN ES57 2100 0834 5302 0052 4579 fent constar NOM i COGNOMS i CURS DE L’ALUMNE.

 

LLIBRES DE PRIMÀRIA CICLE INICIAL

Els llibres pels cursos de 1r i 2n,  s’han de comprar a part. Atès que són llibres no reutilitzables es podran comprar a qualsevol llibreria. No obstant, com el curs passat, des de l’AMPA hem parlat amb la Llibreria GADIAL del barri (Rda. Sant Pau, 65) i ens fan el 10% de descompte pagant en metàl·lic o el 5% de descompte pagant amb targeta bancària adquirint el lot sencer.

La relació de llibres ja l’hem facilitat a la llibreria i si voleu, podeu anar a encarregar els vostres.

___________________________

Educació Primària – Primer curs

LLENGUA CATALANA No hi haurà llibre de text; es treballarà amb metodologies alternatives.

MATEMÀTIQUES MATEMÀTIQUES 1 (Duna) 3 quaderns + quadern per practicar.TEIDE. ISBN: 978-8430717255.

ANGLÈS GREAT EXPLORERS. Class Book 1; OXFORD. ISBN: 978-019450708-0.

LLENGUA CASTELLANA LENGUA CASTELLANA 1 (Duna); TEIDE. ISBN: 978-8430713998. 

CONEIXEMENT DEL MEDI CIÈNCIES SOCIALS I DELA NATURALESA 1 (Duna); TEIDE. ISBN: 978-8430714544.

RELIGIÓ (Voluntària) Religió Catòlica 1; EDEBÉ. ISBN: 978-84-683-0051-1. 

 

Educació Primària – Segon curs

LLENGUA CATALANA – No hi haurà llibre de text; es treballarà amb metodologies alternatives.

MATEMÀTIQUES MATEMÀTIQUES 2 (Duna) 3 quaderns + quadern per practicar. TEIDE. ISBN: 978-8430719259. 

ANGLÈS GREAT EXPLORERS. Class Book 2; OXFORD. ISBN. 978-0194507301. 

LLENGUA CASTELLANA LENGUA CASTELLANA 2 (Duna); TEIDE. ISBN: 978-8430719525. 

CONEIXEMENT DEL MEDI CIÈNCIES SOCIALS I DELA NATURALESA 2 (Duna); TEIDE. ISBN: 978-8430719914. 

RELIGIÓ (Voluntària) Religió Catòlica 2; EDEBÉ. ISBN: 978-84-683-0052-8.