Informació sobre l’assegurança d’accidents

Com anys anteriors per a aquest curs 2014/2015 us oferim una assegurança voluntària d’accidents de la FAPAC per al vostre fill/a. Aquesta assegurança cobreix totes les activitats que organitza l’AMPA, tant a dins com a fora de l’escola, i facilitarà una assistència sanitària medicoquirúrgica privada, molt completa que també inclourà totes les despeses odontològiques i òptiques (sempre que s’acompanyi de l’informe mèdic).

És completament opcional i si encara la voleu contractar, només heu d’ingressar 3,50 €/any per cada nen/a i dipositar a la bústia de l’AMPA el full del comprovant del pagament (amb les dades del vostre fill/a -nom complet i curs).

El número de compte és: CATALUNYA CAIXA – CX 2013 – 0014 – 79 – 0201538643

L’assegurança té cobertura des de que la tramitem  fins el 1 de setembre de 2015 i és una iniciativa de la FAPAC (Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya).

L’AMPA ja té obligatòriament contractada una altra assegurança que és la bàsica de responsabilitat civil, però aquesta que us oferim és molt completa ja que té una assistència sanitària medicoquirúrgica privada, que també inclourà totes les despeses odontològiques i òptiques (sempre que s’acompanyi de l’informe mèdic). Si encara teniu dubtes podeu contactar-nos pels mitjans habituals (coordinacio@ampaferransunyer.info)  i donarem respostes a les vostres consultes.

A continuació us facilitem per a descàrrega diversos documents relacionats:

Document de comunicació accident 2014 2015

Relacio de centres mèdics concertats 2014 2015