Resum Junta 24/4/2013

HORA 20:30h, LLOC menjador de l'escola Coordinació:   S’informa de les inscripcions a l’escola pel curs 2013-14: 86 inscripcions per P3 i 53 inscripcions en total repartits per altres cursos. S’informa del Consell escolar: Un dels punts va ser el de l’empresa de menjador; es va aprovar la renovació de l’empresa Scolarest per dos anys més i que a partir del curs vinent, l’escola es farà càrrec de la gestió de les activitats del migdia, que actualment compartia amb l’AMPA. S’expliquen les...
Més

Resum Junta 20/02/13

HORA 20:30h, LLOC menjador de l'escola Coordinació Es comenta que si hi ha prou voluntaris per ajudar a la Jornada de portes obertes de l’escola que es farà el dijous 21 de febrer a les 18.00h. La primera sessió del Taller gratuït que ofereix la FAPAC per elaborar el Pla d’acollida serà dijous 28 a les 17.00h; aquesta sessió serà la primera de dues sessions de 1.5 hores i la FAPAC ens farà un acompanyament per l’elaboració del Pla, formant part del projecte de la FAPAC de “Tothom a l’A...
Més

RESUM JUNTA 12/12/12

RESUM JUNTA 12/12/12 HORA 20:30h,LLOC menjador de l'escola 1. Temes per àmbits: Coordinació (valoració funcionament Junta AMPA primer trimestre, calendari Juntes segon trimestre, reunió direcció escola, consell escolar, tancament estatuts, registre AMPA i estatuts nous,folres, reunió amb Regidor Districte) Incidència (valoració vaga general, continuïtat mobilitzacions, Illa Germanetes, mobilitzacions en defensa escola catalana) Comunicació (web, infoferranet, reunió delegats) Act...
Més

Resum Junta 07/11/2012

ACTA JUNTA  07/11/12 HORA 20:30h, LLOC menjador de l'escola 1. Temes per àmbits: Coordinació (claus, caixa, copisteria, assemblea extraordinària (estatuts), consell escolar, borsa voluntaris, tothom a l’AMPA, Calabria 66) Incidència (assemblea informativa retallades, mobilitzacions) Comunicació (instruccions penjar noticies web , actualització web, , infoferranet article AMPA, mail delegats/des; reunió delegats) Activitats culturals (cursos en català) Festes (Castanyada, Sant A...
Més

Resum Junta 17/10/2012

ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA 17/10/2012 1. Temes per àmbits: Coordinació (explicar organització junta (dropbox) , fitxes, web, comentar assemblea general i assemblea extraordinària (estatuts) amb proposta de data i procediment nova assemblea, consell escolar, dades socis, borsa voluntaris, compte corrent AMPA (signatures i claus d’accés on line), pla anual de centre) Incidència (assemblea informativa retallades, properes mobilitzacions ) Comunicació (actualització web, infoferranet artic...
Més

Resum Junta 25/09/2012

HORA 20:30h, LLOC menjador de l'escola ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA 25/09/2012  Temes per àmbits: Torn obert de paraula Temes per àmbits: Coordinació  (preparació Assemblea, calendari juntes, estatuts, assemblea informativa retallades, reunions inici de curs,  nova campanya Comptem amb tu) Gestió Econòmica (aprovació comptes curs 11-12, proposta pressupost curs 12-13) Extraescolars (reunió menjador, assegurances, reunió extraescolars, activitats migdia, balanç casal d’estiu, ins...
Més

Junta 13/09/2012

HORA 20:30h, LLOC menjador de l'escola ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA 13/09/2012 Benvinguda Temes per àmbits: Torn obert de paraula Temes per àmbits:  Coordinació  (calendari juntes, proposta estatuts, impacte retallades, proposta assemblea informativa , seguiment xarxa d’AMPA Eixample,  calendari reunions amb direcció,  preparació reunions inici de curs,  proposta data Assemblea i preparació, nova campanya Comptem amb tu) Gestió Econòmica (tancament comptes curs 11-12, cobrament ...
Més

Junta 21/06/2012

HORA 20:30h, LLOC menjador de l'escola ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA 21/06/ 2012 Temes per àmbits: Extra-escolars (seguiment proposta activitat migdia, valoració procés inscripcions curs 12-13) Sensibilització (deures i família, campanya recapte de veí a veí. ) Festes (valoració festa fi de curs i festa carrer) Gestió Econòmica (......) Comunicació (Infoferranet) Coordinació  (tasques grup manteniment, valoració final de curs, escrit de tancament) Torn obert de paraula ........
Més

Junta 24/05/2012

ORDRE DEL DIA JUNTA 240512 HORA 20:30h, LLOC menjador de l'escola     1. Temes per àmbits: .-  Coordinació  (valoració vaga esta22-M, estatuts, reunió direcció i consell escolar 15 maig, pautes memòria activitats curs, reunió P3 i dossier) .- Gestió Econòmica (tancament i valoració pagaments subvencions) .- Comunicació (........) .- Sensibilització (xerrada agenda 21 ...) .- Festes (festa fi de curs, festa carrer) .- Extra-escolars (informe seguiment, prop...
Més

Junta 10/05/2012

ORDRE DEL DIA JUNTA 100512 HORA 20:30h, LLOC menjador de l'escola   1. Temes per àmbits: a) Coordinació  (agraïment voluntaris , valoració reivindicacions AMPA Sant Antoni retallades, intervenció artística passatge Calders, estatuts, reunió direcció, memòria activitats curs per àmbits, reunió direcció 15 maig, jornada intensiva juny, consell escolar 15 maig...) b) Gestió Econòmica (gestió pagaments subvencions: tancament quadre de torns, destinació diners no retornats) c) ...
Més

Resum Junta 26/04/12

RESUM JUNTA 26/04/12 HORA 20:30h, LLOC menjador de l'escola 1. 20.30h: Temes per àmbits: Extra-escolars (activitats migdia, tarda i  seguiment de les actuals) Cultura (valoració Sant Jordi i xerrada per una infància protegida) Coordinació  (valoració reivindicacions AMPA Sant Antoni retallades, intervenció artística passatge Calders) Gestió Econòmica (pagament subvencions famílies) Comunicació (...) Sensibilització (....) Festes (...) 2. 21.30h: Organització festa d...
Més

Junta 12/04/12

RESUM JUNTA 12/04/12 HORA 20:30h, LLOC menjador de l'escola 1.         “Parada i fonda” Es fa una reflexió de com ha anat el segon trimestre i planteja que s’hauria de baixar el ritme i s’acorda que per al curs vinent es mirarà de racionalitzar i repartir les activitats perquè no coincideixin tantes en el temps. Es prepara i es prioritzen les tasques que s’han de fer durant el tercer trimestre, per cada un dels àmbits. 2.         Temes per àmbits: •          Extra-escolars: s’i...
Més

Junta 22/03/12

ORDRE DEL DIA HORA 20:30h, LLOC menjador de l'escola   Temes per àmbits: Coordinació  (estatuts, consell de barri, germanetes, ) Gestió Econòmica (subvenció coeducació) Comunicació  (infoferranet article AMPA, assemblea delegats/des ) Festes Cultura (Setmana Cultural, xerrada autoritat i límits, curs de català, parelles lingüístiques) Sensibilització (jornada mediambiental, radio Nikòsia, col·laboració AMPA Joan Miró, sponsors mercat, agenda 21 xerrada maig, camí ...
Més

Junta 08/03/12

ORDRE DEL DIA 1. Temes per àmbits: • Coordinació (nous estatuts, consell escolar , polars, ILP, recordatori fitxes activitats) • Gestió Econòmica • Comunicació • Festes (Valoració Carnestoltes) • Cultura (Sant Jordi, Setmana Cultural, xerrades, projecte mediació plataforma per la llengua) • Sensibilització (Projecte socioambiental, Novetats jornada mediambiental) • Extra-escolars (sondeig, activitats pares-mares ...) 2. Classe de web AMPA 3. Torn obert de paraula ................
Més