Consell escolar 8/2/2011

Resum del consell escolar celebrat el passat 8 de febrer Lloc: Sala de mestres. Hora: 5 h 1. Informacions vàries. S’informa: 10è Aniversari L’escola farà una samarreta per a tots els/les alumnes i aquests/es pagaran 2€ que es cobraran al rebut de sortides del 2n o 3r trimestre. També es farà una placa o escultura commemorativa i el dia, 28 de maig, dia de la celebració, es convidarà a totes les entitats del barri, pares, alumnes i mestres que ja no són a l’escola, etc. La festa...
Read More

Consell Escolar 14/12/2010

Resum del consell escolar celebrat el passat 14 de desembre En la reunió del consell escolar del passat dia 14 de desembre es van realitzar dues sessions diferenciades, una primera en que es fa constituir el nou consell sorgit de les darreres eleccions celebrades el passat mes de novembre i una segona sessió ordinària en que es van tractar els següents temes 1.Informacions vàries. S’informa: ·Jornada continuada del dia 22 de desembre. L’horari d’Educació Primària és de 2/4 de 9 a les...
Read More

Horari 22-desembre

El darrer dia del 1r trimestre l'horari serà (tot reprodunt la circular que s'ha repartit avui des de l'escola a les famílies -i segons acord del Consell Escolar-): Primària: de 2/4 de 9 a 2. Infantil: de 9 a 2. L'alumnat que es queda a menjador sortirà, com cada dia, a 2/4 de 5. L'increment horari d'aquesta 1/2 hora de l'equip de monitoratge es reflectirà al rebut d gener.
Read More

Resultats Eleccions al Consell Escolar

Avui pares i mares escollíem 3 representants del nostre sector del Consell. Amb una participació de 207 votants (32,60% del cens) -2 en blanc-, aquests són els resultats i el nombre de vots: Gemma Lozano Vivó 117 Ester Plana Mallarach 78 Jesús Carles Blanco Fernández 77 Gemma Sobrino Palomar 76 Ignasi Badia Capdevila 69 Antoni Álvarez Valverde 60 José M. Moreno Torres 29 Carlos Obeso Abalde 27 . Volem agrair-vos el haver dedicat un...
Read More

Candidatures Consell Escolar Sector Pares/Mares

Relacionem els noms dels canditats i candidates que amb data d'avui han estat proclamats com a tal (per ordre alfabètic): Antoni Álvarez Valverde Ignasi Badia Capdevila Jesús Carles Blanco Fernández Gemma Lozano Vivó José M. Moreno Torres Carlos Obeso Abalde Ester Plana Mallarach Gemma Sobrino Palomar Es fantàstic que hi hagin tants elegibles, car garanteix la representativitat de les famílies en aquest òrgan de govern a la nosgtra escola. Insistim en la importància de votar...
Read More

Consell Escolar 02/11/2010

RESUM CONSELL ESCOLAR 2 de NOVEMBRE de 2010 1. Aprovació, del PAC El President presentà el PAC i s’aprovà. 2. Aprovació, si escau, de l’informe de l’objecte d’avaluació interna, la llengua oral. La Secretària, llegí l’informe de l’objecte A. Interna “EL TREBALL DE LA LLENGUA ORAL” , s’aprovà. 3. Eleccions a la renovació del Consell Escolar El procés comença en el moment de l’aprovació del calendari. Dimecres 3 de novembre, publicació del cens electorals. Dies 4, 5 i 8 de nove...
Read More

Eleccions Consell Escolar

Enguany toca renovar part dels i de les membres del Consell Escolar de la nostra escola. Quant el Sector Pares/Mares, correspon escollir 3 persones. Tothom som potencials candidats. CALENDARI PROCÉS ELECTORAL: 2 nov: Convocatòria 3 nov: Publicació Cens Electoral 8 nov: Darrer dia per fer reclamacions al cens 17 nov: Últim per presentar candidatura 18 nov: Publicació candidatures 19 al 24 nov: Campanya de difusió candidats/es. 25 nov: VOTACIONS Aquells pares i mares que ...
Read More

Consell Escolar 28/09/2010

RESUM CONSELL ESCOLAR 28 DE SETEMBRE DE 2010 Es dóna la benvinguda a tots/es els membres del Consell Escolar i en especial a la nova incorporació del sector pares/mares. Es presenten les sortides que es faran el primer trimestre i s’aproven. S’informa de l’inici del Projecte de Deures i Família (reforç escolar) que enguany el faran 4 alumnes i que començarà el proper dijous. Es comunica que, tal com va quedar reflectit a la memòria, es crearà una comissió de biblioteca i una altra medi...
Read More

Consell Escolar 30/06/2010

Informacions vàries Encara no hem obtingut resposta de la demanda que vam fer a Banca Justa. El vicepresident del Casal Català a Cuba, Sr. Joan Ferran, va venir a l’escola, va visitar diferents cursos, al migdia va estar amb el Claustre i a la tarda amb l’AMPA. La valoració ha estat positiva. Ha arribat l’aprovació de l’entrada diferenciada per P3. Recordem que el poper curs hi haurà canvis al Consell i eleccions a la renovació parcial. Ja ha arribat l’altre pressupost que es va d...
Read More

Consell escolar 23/3/10

A les 17 hores del dia 23 de març del 2010, es reuneix el Consell Escolar del centre en sessió ordinària. La secretària llegeix l’acta anterior i s’aprova. 1. Informacions vàries. Hi ha hagut una trobada amb un assessor jurídic del Consorci i ens ha comunicat que pel concurs de menjador, en primer lloc s’ha d’informar per escrit a l’empresa actual. En aquest moment s’està treballant amb la documentació i la segona setmana després de Setmana Santa es presentarà al Consell Escolar. S...
Read More

Consell Escolar 9/2/10

RESUM DEL CONSELL ESCOLAR DEL 9 DE FEBRER DE 2010 1. Informacions vàries S’informa dels següents temes: • Ja s’ha comprat l’equip de so i ha costat 1.000€. • Encara no s’ha firmat el Conveni amb l’Agrupament Pau Claris. • Al Claustre s’ha fet la valoració de la sortida dels dies de pluja, en general es valora que va millor però s’ha decidit que els alumnes que facin extraescolars es quedaran al menjador amb un mestre fins que arribin els monitors. A nivell d’AMPA també es valora positi...
Read More

Consell escolar 24/11/2009

RESUM DEL CONSELL ESCOLAR 24 DE NOVEMBRE DE 2009 Informacions. S’informa de l’acte de constitució de l’assemblea de delegats de pares i mares, es llegeix el nom de tots ells/es i es comunica que la coordinadora és la Sra. Conxi Alòs (membre de la junta de l’AMPA). Curs Delegat/a grup A Delegat/a grup B P-3 Pepe Garcia Neus Sànchez P-4 Núria Fontanet M. Isabel Martínez P-5 Cristina Arnau Carles Riba 1r. Joan Carles Vendrell Mercedes Liroz ...
Read More

Consell Escolar 22/09/2009

RESUM DEL CONSELL ESCOLAR CELEBRAT EL DIA 22 de setembre de 2009. Informacions vàries. • S’informa de les recomanacions donades pel Departament d’Educació en relació a la prevenció de la grip A. S’ha parlat amb tot el personal del centre per tal que aquestes recomanacions siguin conegudes i aplicades per tothom. Al menjador es mantindran els tovallons. • Es proposa que a l’aula d’informàtica, per tal que hi pugui anar tot el grup en condicions, es canviïn 2 o 3 ordinadors que estan una mica...
Read More

Consell Escolar 29/06/2009

RESUM DEL CONSELL ESCOLAR CELEBRAT EL DIA 29 DE JUNY DE 2009. La secretària llegeix l’acta anterior i s’aprova. INFORMACIONS: • De la reunió que es va fer amb l’empresa de menjador per intentar congelar els preus pel curs vinent. El preu pel curs vinent continuarà essent de 6€. També es va aconseguir que quan un nen/a està malalt/a, si la família avisa a l’empresa abans de les 10 del matí no se’ls cobrarà el dinar des del primer dia i finalment que el curs vinent el 8% dels productes ...
Read More

Consell Escolar 2/06/2009

RESUM DEL CONSELL ESCOLAR CELEBRAT EL DIA 2 DE JUNY DE 2009 - Aquest curs hi ha hagut 72 preinscripcions per P3. - Els Serveis socials de Sant Antoni ha demanat una aula per fer uns cursos, les sessions són quinzenals. - S’ha lliurat una nota per la jornada continuada, el preu del menjador s’incrementa 6€ per les hores extraordinàries dels monitors/es. - Hi ha una demanda de la ONCE per fer unes activitats esportives al gimnàs els dies 13, 14 i 15 de juliol. Es possible fer-la. - ...
Read More