Casal d’Estiu 2017

Dates del CASAL: Del 26 de juny al 28 de juliol i del 4 al 8 de setembre. De 9 a 14 h o de 9 a 17 h
Per a nens i nenes de 3 a 12 anys

INSCRIPCIONS TANCADES -Únicament alumnat de l’Escola Ferran Sunyer.

Del 27 de març al 6 d’abril.

Presencialment:
Mitjançant un ingrés al número de compte de “Banc Sabadell” facilitat a la txa d’inscripció.
S’ha de lliurar la txa d’inscripció, juntament amb el resguard de la transferència (recordeu quedar-vos una còpia), la
fotocòpia de la targeta sanitària i del carnet de vacunació actualitzat o certicat mèdic del nen/a, ns al 6 d’abril, de
dilluns a dijous de 16.45 a 18.30 h (Passada aquesta data no s’acceptarà cap txa d’inscripció).
On line WEB:
www.ae-eixample.cat
Cal adjuntar els següents documents: la targeta sanitària i la cartilla de vacunació o certicat mèdic del nen/a.
Els alumnes de l’escola que vulguin demanar ajuts econòmics podran fer la inscripció del 27 de març al 6 d’abril, de 16.45 a 18.30 h a l’escola.

INSCRIPCIONS OBERTES- per alumnes de fora de l’escola

Del 24 d’abril al 10 de maig, dilluns i dimecres de 16.45 a 19.30 h i dimarts i dijous de 16.45 a 18.30 h.
A partir de l’11 de maig de dilluns a dijous de 16.45 a 18.30 h.
Pagament en efectiu.
On line WEB:
www.ae-eixample.cat
En ambdós casos cal portar o adjuntar la fotocòpia de la targeta sanitària i del carnet de vacunació o certificat mèdic del nen/a.

Sol·licituds ocials d’ajuts econòmics del 22 d’abril al 10 de maig. Únicament es realitzaran de forma presencial.
Per demanar més informació sobre els ajuts ecònomics, les facilitats de pagament o qualsevol altre consulta, adreceu-vos a la coordinadora d’extraescolars Olga Garcia de dilluns a dijous, de 16.45 a 18.30 h.
També podeu contactar a través de l’e-mail a contacta@ae-eixample.cat o accedint al nostre web.
Demaneu el full d’inscripció a la coordinadora o descarregueu-lo de:
www.ae-eixample.cat juntament amb la normativa del casal.

REUNIONS INFORMATIVES


Dimecres, 29 de març.
Dimecres, 7 de juny.
Al menjador de l’escola, a les 18.15 h.
La reunió de casal és només per a les famílies. Hi haurà servei d’acollida gratuït per atendre als nens/es.

Ferran Sunyer Casal – Informació