Consideres que ha estat encertat treballar per projectes el nom de cada classe?

 • Sí. Amb aquesta metodologia els infants estudien d'una manera lúdica i els conceptes s'assimilen millor. (87%, 46 Vots)
 • Tant se val el mètode utilitzat. El que importa és que els alumnes assoleixin els coneixements. (11%, 6 Vots)
 • No. No crec en la metodologia per projectes. No tots els alumnes hi participen de la mateixa manera i, per tant, pot ser que la informació no arribi a tothom. (2%, 1 Vots)

Total Vots: 53

Start Date: 30/01/2017 @ 22:14
End Date: No Expiry

És efectiu castigar per redreçar conductes?

 • Un càstig puntual pot prevenir futurs comportaments negatius. (47%, 23 Vots)
 • No. És millor utilitzar mètodes de reforç positiu per fomentar bones conductes. (41%, 20 Vots)
 • Sí. D'aquesta manera la canalla veu que les males conductes tenen conseqüències. (12%, 6 Vots)

Total Vots: 49

Start Date: 27/05/2016 @ 22:20
End Date: No Expiry

Consideres que el barem que s'utilitza per accedir a una plaça de P3 i a una de primer de l'ESO és prou just?

 • S'hauria de solucionar el problema de fons: no hi ha prou places públiques que garanteixin que cada família triï el centre que li agrada més. (76%, 29 Vots)
 • No. Penso que moltes famílies en surten perjudicades respecte de les altres. (16%, 6 Vots)
 • Sí. D'alguna manera s'ha de fer la selecció i aquesta és la millor possible. (8%, 3 Vots)

Total Vots: 38

Start Date: 28/02/2016 @ 22:29
End Date: No Expiry

T’agradaria que a primària se seguís la mateixa línia pedagògica que a infantil, adaptant-la a l'edat i les necessitats dels alumnes?

 • Sí. Treballar per mitjà de l'experiència, de descobriments i de projectes és molt més motivador per a la canalla que no pas la rigidesa d’un llibre de text. (67%, 56 Vots)
 • Estaria bé fer una combinació entre totes dues metodologies. (29%, 24 Vots)
 • No. No veig clar que amb aquesta metodologia es puguin assolir adequadament tots els temaris i que, per tant, els alumnes arribin ben preparats a l'ESO. (4%, 3 Vots)

Total Vots: 83

Start Date: 12/05/2015 @ 21:22
End Date: No Expiry

Penses que es fa prou perquè les famílies nouvingudes s'integrin a l'escola?

 • No. Hi ha famílies nouvingudes que no tenen cap relació amb la resta de famílies. (48%, 14 Vots)
 • Sí, la integració comença a les aules. Els alumnes tracten els nens i nenes nouvinguts com un més de la classe. (34%, 10 Vots)
 • L'escola no ha de ser un club social. Qui vol integrar-se ja ho fa. (18%, 5 Vots)

Total Vots: 29

Start Date: 11/03/2015 @ 00:38
End Date: 12/05/2015 @ 21:23

 Page 1 of 4  1  2  3  4  » 

Publicar un comentari

Has de obrir una sessió per publicar un comentari.