Memòria del curs 2015-16 i pla de treball 2016-17

Aquí us adjuntem la memòria del curs anterior, així com el pla de treball de l’AMPA per aquest curs:

 

Memòria AMPA Curs 2015_16 

Pla Anual de Centre Curs 2016-17