Junta

Durant aquest curs escolar centrarem les nostres accions principals en dos eixos d’actuació. La lluita a favor de l’educació pública i el foment de la participació com a estratègia per consolidar un model d’escola inclusiva.

Objectiu General: Contribuir a l’exercici d’una educació pública de qualitat a través de la promoció d’accions orientades a la participació, la sensibilització, la formació i la cohesió social.

Objectiu Específic: Promoure la participació com a estratègia per a dinamitzar l’escola, augmentar la cohesió entre les famílies i complementar la tasca educativa.

 

Junta 2016-17

Si vols dedicar temps a l’escola, ens fa falta més gent per tirar endavant tots els projectes!  CONTACTA AMB L’AMPA

Tot acte educatiu és polític

P. Freire

Pensa en l’escola!!!

=================================================

La junta 2016-17 està formada per:

José Ena (President)

Edu Viza (Vice-President)

Amparo Calvet (Tresorera)

Eva Caballero (Secretaria)

 

Vocals

HugoFont (Festes i Proximitat-Coordinació de Delegats)

Albert Martí (Festes)

Miriam Buenaventura(Proximitat i Coordinació de delegats)

Xènia Ribalta (Proximitat i Coordinació de delegats)

Mar Trallero (Repensing-Calàbria 66)

Carme Tomás (Cultura)

Merche Vendrell (Extraescolars)

Eliza Giuroiu (Extraescolars)

Francesc Fernández (Comunicació i Entorn- Camí Amic)

Roser Latorre (Comunicació)

 

Col·laboradors

Julia Reiffs (Subvencions)

Mercè Sanz (Cultura)

Alicia González (Repensing)

Juan M.Villarreal (Repensing)

Olga Torre