Delegats/des

 

Els delegats/des són pares o mares voluntaris que exerceixen la funció de pont entre l’escola i l’ampa i els pares i mares del seu grup. Hi ha la possibilitat de comptar amb al figura del co-delegat, amb qui compartir les funcions assignades.

Us facilitem  El manual de la delegada de curs on consta tota la informació referent a les funcions, assambles,… Consulteu-lo!

 

 

  • DELEGATS/DES CURS 2016-17

 

CURS NOM
P3A Amparo Calvet
P3As Olga Torre
P3B Alejandra Romero
P3BS  Anna Tarrés
P4A  Cristina Fernández
P4AS  Anouk de Wit
P4B Montse Flores
P4Bs Joan-Andreu Roselló
P5A Gemma Sobrino
P5AS Deborah de Feber
P5B Vicky tothviqc
P5Bs Teresa Ojuel
1rA Suzanne Teesdale
1rAs Mercè Olivares
1rB Cristina Vilaplana
1rBs Josefina Palobart
2nA Julien + Laura García
2nAs Penélope García
2nB Alícia Pérez
2nBS Laura López
3rA Rocío Vilaró Puy + Henar Uguina Moya
3rAs
3rB Laura Romero
3rBs Ada Yvars Bravo
3rC Anna Tarrés
3rCs  Gemma Formentí
4tA
4tAs Nausica Bartolí
4tB Cristina Puerta Gil
4tBs Olga Pardo Laborda
5èA Eva Espuña
5èAs Gemma Sobrino
5èB Montse Olmeda
5èBs
6èA Viki Tóth
6èAs Albert Martí Gavaldà
6èB Loli Álvarez
6èBs Rebeca Santos
  •  ASSEMBLEA DE DELEGATS/DES DE CURS

 

Aquest òrgan de participació està format per:

 

.- Representants de les famílies de cada grup-classe (delegat/a, o subdelegat/a, cas que el primer/a no pugui assistir-hi)

 

.- Representant de l’AMPA

 

.- Representant de l’escola: membre de l’equip directiu

 

Més informació: Funcionament Assemblea delegats/des

 

  •  CALENDARI ASSEMBLEES DELEGATS/DES

 

Es faran dues reunions ordinàries per trimestre,  els dimarts de 15:00 a 16:30. Anirem penjant el calendari i les actes de les reunions.

 Calendari curs 2016-2017:

8 de novembre

13 de desembre

7 de febrer

25 d’abril

13 de juny

  • ACTES 

08Nov2016 ACTA DELEGATS

13Desembre2016-ACTA-DELEGATS

07Febrer17-ACTA-DELEGATS

13Juny17 ACTA DELEGATS